Zamach w Anagni

Wydanie bulli nie przerwało starań o porozumienie papieża z królem francuskim. Filip IV obiecał rozważyćpapieskie propozycje, przedstawione mu przez kardynała legata, Jana Le Moine. Za ich odrzucenie inapad na papieża obwinia się nowego kanclerza królewskiego, Wilhelma Nogareta, który miał być...

ANAGNI

Miasto 50 km na pd.-wsch. od Rzymu, siedziba bpstwa podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wg lokalnej tradycji św. Piotr w drodze do Rzymu miał tu głosić ewangelię; w rzeczywistości apostołem A. był w końcu II w. Julian z Dalmacji, który za panowania ces. Marka Aureliusza poniósł śmierć...