Anafaza

Anafaza

Czytaj Dalej

ANAFAZA

Stadium w procesie mejozy i mitozy, w trakcie którego zlokalizowane w płytce równikowej wrzeciona podziałowego chromatydy siostrzane (podczas mitozy i ii podziału mejotycz-nego) oraz chromosomy homologiczne tworzące biwalenty (podczas i podziału mejotycznego) oddzielają się od siebie i wędrują do...