Amsterdam

Amsterdam

Czytaj Dalej

Amsterdam

W XVII wieku Amsterdam zdobył również po­zycję ważnego ośrodka finansowego, między in­nymi za sprawą amsterdamskiego banku giełdo­wego, który powstał, aby uregulować chaotyczny rynek finansowy ówczesnej Europy.