Amnezja

Czytaj Dalej

Amnezja pourazowa

amnezja pourazowa - niepamięć powstała w wyniku urazu mózgu, która może obejmować wydarzenia z okresu poprzedzającego uraz ( amnezja wsteczna) lub z okresu następującego po wypadku (amnezja następcza).

Amnezja afektywna

amnezja afektywna - rodzaj  amnezji powstałej w wyniku silnego urazu psychicznego (np.

Amnezja fragmentaryczna

amnezja fragmentaryczna - rodzaj  amnezji o ograniczonym zasięgu; klinicyści stosują najczęściej ten termin do określenia: (1) ->- zaburzeń pamięci w zakresie jednej modalności, np.

Amnezja wsteczna

amnezja wsteczna (łac. amnesia retrogradd) rodzaj  amnezji występującej najczęściej w wyniku ciężkiego urazu ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy stan długotrwałej utraty przytomności.

Czym jest amnezja, a czym konfabulacja?

Kiedy człowiek traci pamięć, co określa się terminem amnezji wstecznej, przyczyną bywa uszkodzenie systemu przypominania.

Amnezja

amnezja; objaw z kręgu zaburzeń -> pamięci, niemożność przypomnienia sobie minionych zdarzeń, może być całkowita lub częściowa.

Amnezja

amnezja (niepamięć; łac.

Amnezja dziecięca

amnezja dziecięca - niepamięć obejmująca pierwsze lata życia człowieka.

Amnezja posthipnotyczna

amnezja posthipnotyczna - posthipnotyczne zapominanie wydarzeń z transu, występujące u pacjentów, którzy podczas hipnozy osiągnęli stan somnambuliczny, może wystąpić spontanicznie, ale bywa też indukowana na drodze sugestii posthipnotycznej.

Niepamięć; amnezja

niepamięć; amnezja; ubytki pamięci na skutek zaburzeń czynności mózgo­wych.

Amnezja

Amnezja polega na nagłej niezdolności do przypominania sobie ważnych informacji o-sobistych, niezdolność ta jest na tyle rozległa, że nie można jej traktować jako zwykłe zapomnienie.

Amnezja

famnesia); niezdolność do magazynowania w pamięci świadomie odbieranych treści lub odtwarzanie zgromadzonych informacji, niepamięć, a. zdarzeń aktualnych i przeszłych. Jednostronne uszkodzenie układu limbiczno-cliencefaliczne-go prowadzi do przemijających zaburzeń pamięci opisowej, a uszkodzenie...