Amnestia

Czytaj Dalej

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY AMNESTIĄ, ABOLICJĄ ORAZ PRAWEM ŁASKI

Amnestia polega na całkowitym lub częściowym darowaniu kar prawomocnie orzeczonych za przestępstwa popełnione przed określoną w ustawie amnestyjną datą.

AMNESTIA DLA EMIGRANTÓW

Amnestia pozbawiła Burbonów (przyszłego Ludwika XVIII i Karola X) poparcia ze strony zwykłych wychodźców, którzy po latach nędzy i poniewierki woleli wrócić do ojczystego kraju.