Amerykanie

Czytaj Dalej

Czy Amerykanie mieli prawo zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki!?

Moim zdaniem Amerykanie nie mieli prawa zrzucić bombę atomową na Hiroszimę i Nagasaki, ponieważ nikt nie ma prawa decydować o życiu lub śmierci innego człowieka.

Rdzenni Amerykanie

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna Rdzenni Amerykanie Joanna Czekaj OLSZTYN 2010 Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, zamieszkiwali niegdyś cały rozległy kontynent, żyjąc w harmonii z amerykańską przyrodą.

Indianie, Rdzenni Amerykanie

Indianie, rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, zamieszkiwali niegdyś cały rozległy kontynent, Żyjąc w harmonii z amerykańską przyrodą. Przybycie osadników z Europy było początkiem końca indiańskiego świata, bezpowrotnie znismzyło całą tradycję i kulturę mieszkańców tej ziemi.

Filmy i...

Amerykan

Nazwa przyjęta w Polsce na każdy pojazdkonny przeznaczony do powożenia przez właściciela.Zob. też faeton.(ang. american, z hiszp. americano od America)