Ameryka

Ameryka

Czytaj Dalej

AMERYKA ŁACIŃSKA

, które w myśl doktryny „Ameryka dla Amerykanów" (prezydent James Monroe 1823) popierały ich walkę przeciw eur. Z 44 bpstw w byłej Ameryce hiszp.

Stosunki Europa-Ameryka po konflikcie irackim.

Od chwili przerwania amerykańskiego izolacjonizmu w trakcie II wojny światowej Stany Zjednoczone Ameryki pozostawały w trwałym sojuszu z państwami zachodniej Europy. Powojenna współpraca Ameryki i Europy nie ograniczała się tylko do spraw natury militarnej i politycznej.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA PÓŁNOCNA

Ameryka Północna ma 450 mln mieszkańców (1994, razem z Ameryką Środkową), co stanowi prawie 8% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok.

Ameryka Łacińska

Opłacalność tego systemu spada jednak, w miarę jak rosną zarobki meksykańskich robotników Amerykanie inwestują poważne sumy w rozwój większości państw Ameryki Środkowej i dlatego od czasu do czasu angażują się w tym regionie po­litycznie, a nawet militarnie.

Ameryka po wojnie secesyjnej

Ameryka  po wojnie secesyjnej - WAŻNIEJSZE DATY 1865 Koniec wojny secesyjnej; zabójstwo Lincolna 1867 Początek rekonstrukcji kongresowej; USA odkupują od Rosji Alaskę 1869 Połączenie kolejowe pomiędzy Wschodnim i Zachodnim Wybrzeżem 1877 Ostatnie oddziały federalne opuszczają Południe 1898 Wojna hiszpańsko-amerykańska; aneksja Hawajów 1903 Rewolucja panamska; USA dostaje w wieczystą dzierżawę Strefę Kanału Panamskiego ...

Ameryka Łacińska XX wieku

Interwencja na Kubie rozpoczęła okres szczególnie nasilonej aktywności amerykańskiej w krajach Ameryki Łacińskiej.

Rozmieszczenie ludności na świecie - AMERYKA POŁUDNIOWA

Ameryka Południowa ma 314 mln mieszkańców (1994), co stanowi prawie 5,6% ludności całej kuli ziemskiej, średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 18 mieszkańców na 1 km2, ale brak jest równomiernego rozmieszczenia na kontynencie, choć nie tak bardzo jak w przypadku Ameryki Północnej.

Ameryka Północna

Meksyk zgodził się również na stworzenie swoistej bariery bezpieczeństwa polegającej na ograniczeniu budowy w tym kraju amerykańskich obiektów przemysłowych stanowiących zagrożenie dla środowiska. Kolejnym poważnym problemem, z którym musi się uporać Ameryka Północna jest ochrona śro­dowiska.

AMERYKA

(-> Ameryka Łacińska) oraz —> Amerykę Północną o przewadze języka angielskiego.

AMERYKA PÓŁNOCNA

w Ameryce podlegali ros. w Ameryce należy do 3 różnych Kościołów. w Ameryce należy nadto: Bulgarian Eastern Orthodox Church, zależny formalnie od bułg.

AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA

W Polsce Stany Zjednoczone Ameryki Północnej stały się symbolem całej Ameryki. Skrótowo więc Kościołem amerykańskim nazywano Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ZAKUP LUIZJANY

Jednym z najważniejszych wydarzeń w budowie potęgi terytorialnej Stanów Zjednoczonych był zakup Luizjany. W ten sposób USA powiększyło się o ponad 1300 tys. km2 , na których obszarze powstało 13 nowych stanów. Luizjana od 1682 r. należała do Francji, następnie na mocy traktatu paryskiego (10.02.1763r.)...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Amerykanie liczyli, że Kanadyjczycy poprą w wojnie USA, tak się jednak nie stało i poparli oni stronę brytyjską. Amerykanie zwyciężyli Brytyjczyków pod Nowym Orleanem (08. Nastąpiła normalizacja stosunków amerykańsko-angielskich.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - FLORYDA

Terytorium to zamieszkiwało jednak wielu Amerykanów, więc prezydent Madison postanowił wszcząć tam bunt. USA uznały granice pozostałych kolonii hiszpańskich w Ameryce Pn.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - REWOLUCJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (1810 - 1825)

Tego samego roku ogłosiły niepodległość Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej. ogłoszono niepodległość Zjednoczonych Prowincji Ameryki Południowej (La Platy), które miały stać się republiką.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - DOKTRYNA MONRO'EGO

Najistotniejsze trzy stwierdzenia: kontynent amerykański nie może być już odtąd uważny za teren przyszłej kolonizacji europejskiej system polityczny mocarstw europejskich jest zasadniczo odmienny od amerykańskiego i wobec tego każda próba rozciągnięcia go na zach.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA TERYTORIALNA USA

, który dawał też Amerykanom prawo do tranzytu przez Przesmyk Tehuantepec Alaska – rząd rosyjski postanowił sprzedać Alaskę, co zostało oficjalnie udokumentowane traktatem z 30.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE WOJNY SECESYJNEJ (1861 - 1865)

powstają Skonfederowane Stany Ameryki zwane Konfederacją liczące 11 stanów pod przywództwem Jeffersona Davisa.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - POWSTANIE KONFEDERACJI KANADYJSKIEJ

wznowiony został zatarg między Amerykanami i Kanadyjczykami o granicę między stanem Maine i prowincją Nowy Brunszwik prowadzący do konfliktu zbrojnego.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - PRAKTYKA FEDERACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

Ideę jedności Ameryki Łacińskiej należy wiązać z nazwiskiem Simona Bolivara, który uważał, iż istnieją dogodne warunki, by stworzyć jeden naród. Kolumbia, Federacja Ameryki Środkowej).