Aluminium

Czytaj Dalej

Charakterystyka technologii produkcji miedzi i aluminium

Według PN-64/H-88025 aluminium technicznie czyste dzieli się na: - aluminium rafinowane o czystości 99,9-99,99%, oznaczone symbolem A1 i liczbą oznaczającą procentową zawartość aluminium oraz cechą AR, stosowane na aparaturę techniczną; - aluminium hutnicze o czystości 99,0-99,7%, znakowane jak rafinowane z tym, że cechę AR zastępuje A; przeznaczenie - na folie, kable, przewody, naczynia kuchenne i na wyroby codziennego użytku.

Stopy aluminium

Praca również w załączniku Stopy aluminium Stopy aluminium to tworzywa metaliczne otrzymane przez stopienie aluminium z jednym lub większą liczbą metali (bądź z niemetalami), celowo wytworzone dla uzyskania żądanych własności.

Koniec spawania teraz lutujemy aluminium Alumilut

Cecha ta ułatwia połączenie aluminium z innymi metalami, otwierają się dzięki temu całkiem niespotykane możliwości połączeń kombinowanych jak: aluminium + miedź, mosiądz, stal.

Aluminium

Najważniejszą wykorzystywaną przemysłowo rudą, z której uzyskuje się aluminium jest boksyt, bogaty w uwodnione tlenki aluminium. W typowym pro­cesie elektrolitycznym bezwodny tlenek aluminium otrzymany z boksytu jest rozpuszczany w stopio­nym kriolicie, czyli fluorku glinowo-sodowym.

Aluminium

Duloaluminium stop aluminium z miedzią i magnezem stosowane jako stop odlewniczy oraz do obróbki plastycznej . Siloaluminium stop aluminium z (Si do 17%) typowy stop odlewniczy zawiera oprócz krzemu i mangan magnez i miedź.

Zastosowania aluminium

Choć aluminium jest gorszym przewodnikiem elektryczności niż miedź, to jego zastosowanie do produkcji kabli elektrycznych stale wzrasta. Aluminium używane jest także do pokry­wania tylnej części luster i do wytwarzania farb miniowych, którymi powleka się inne metale dla ochrony antykorozyjnej.

Stopy aluminium

Stopy aluminium nadające się do kształtowania w trakcie takich procesów jak kucie, walcowanie lub ciągnięcie zawierają około 7% magnezu i oko­ło 1% manganu.

Wyznaczanie ciepła właściwego aluminium

układu: woda – kalorymetr – ciało (t3) Wyniki pomiarów: cw = 4185 J/kg * K ą 8 J/kg * K mw = 2 kg ą 0,02 kg ck = 384 J/kg * K ą 1 J/kg * K mk = 1,271 kg ą 0,001 kg t3 = 21,14 °C ą 0,01 °C t2 = 19,7 °C ą 0,01 °C t1 = 69 °C ą 0,1 °C m = 0,309 kg ą 0,001 kg Obliczenia: C = (862,816 ą 26,624) J/kg * K Odp: Ciepło właściwe badanego ciała (aluminium) wynosi ok.