'Allo 'Allo! (seria 5)

Czytaj Dalej

ALLO ERNEST BERNARD OP

ur. 5 II 1873 w Quintin, zm. 19 I 1945 w Le Saulchoir, Franc, dogmatyk i biblista. Był 1900-03 prof, dogmatyki w seminarium syro-chaldejskim w Mosulu (Irak);

1903-05 studiował w Ecole Biblique w Jerozolimie; od 1905 wykładał egzegezę Pisma św. na uniw. we Fryburgu szwajcarskim; 1922-23 był rektorem tegoż...

BREGUET 690 (seria) - samoloty

Francuski samolot wielozadanio­wy Breguet 690, zaprojektowany w 1934 r., trafił do produkcji seryj­nej w 1937 r. i był wytwarzany w kilku wersjach: Bre 691C3 - trzy-miejscowy myśliwiec, 691A3 - sa­molot rozpoznawczy, 691B2 - dwu-miejscowy lekki bombowiec i 691AB2 - bombowiec nurkujący. Ta ostatnia wersja...

Aktywne fotografowanie - Serie zdjęciowe

Studenci mają wykonać trzy zdjęcia ilustrujące jakieś wskazane pojęcie socjologicz­ne (zob. Theory and Practice of Visual Sociology 1986 : 64) .

Przykładowe pojęcia:

- rytuał, - dewiant,

- kolejka,

- mała grupa,

- konsumpcja pokazowa,

- tłum,

- audytorium,

- konwersacja,

- sankcje...

Struktura osobowości w interpretacji Murraya (np. przebiegi, serie, instytucje osobowości)

Na poglądy Murraya dotyczące struktury osobowości silny wpływ wywarła teoria psychoanalityczna lecz różni się ona pod wieloma względami od ortodoksyjnego stanowiska Freuda. M. raczej wystrzega się stosowania słowa „struktura”. Uważa, że osobowość jest zwykle w stanie płynnym. Jednak M. wyróżnia...

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn.

BIBLIOTEKA NARODOWA (BN), seria wydawn., powst. 1919w Krakowie, dla udostępnienia czytelnikowi „wzorowych wydańnajcelniejszych utworów literatury pol. i obcej"; podzielonana 2 serie (I - literatura pol., II - literatura powsz.) objąćmała wybitne dzieła piśmiennictwa w opracowaniach filol.,opatrzone...

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn

BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH, seria wydawn. dzieł pisarzyXIX w. (zwł. W. Emigracji), wyd. w Lipsku 1860-86 przezfirmę F. A. Brockhaus, zainicjowana i red. przez kierownika jejdziału słow., E.Ł. Kasprowicza (ostatnie 21. wydał we własnejksięgarni). W 81 t. objęła dzieła Mickiewicza (t. 1-6 1862-69 i...

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna

LUDZIE ŻYWI, seria biograficzna wyd. przez PIW od 1961; obejmuje, zgodnie z tytułem nawiązującym do tomu antybrązowniczych szkiców Boya, życiorysy postaci hist., ukazanych gł. na podstawie obficie cytowanych wypowiedzi autobiogr. (listy, wspomnienia) oraz ocen i komentarzy współczesnych. Z pisarzy pol...

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza, prezentująca twórczość współcz. poetów pol.: powst. 1910, po przerwie wojennej i próbie wznowienia 1920-22 rozwinęła się na wielką skalę 1927-39 (tzw. Seria Nowa). Zawarła w kilkudziesięciu tomikach reprezentatywny wybór wierszy większości...

SYMPOSION, seria wydawn.

SYMPOSION, seria wydawn. ukazująca się 1909-15 we Lwowie nakładem Księgarni Pol. B. Połonieckiego, z inicjatywy O. Ortwina, pod red. L. Staffa. Prezentowała wybory pism wybitnych myślicieli eur. - filozofów, pisarzy, teoretyków sztuki (od starożytności do czasów najnowszych). Każdy tom opatrzony był...

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J...

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza

Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza, powst. 1963 z inicjatywy K. Budzyka jako wspólne przedsięwzięcie IBL PAN oraz katedry teorii literatury UW, publikowana we Wrocławiu przez Ossolineum; od 1968 firmowana wyłącznie przez IBL PAN. Ukazują się w niej prace nauk. -...

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol.

ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, seria dzieł dawnej literatury pol., wyd. nakładem TN we Lwowie 1907-11 i 1935, przez firmę Gubrynowicz i Syn; objęła w 6 tomach: W. Potockiego Ogród fraszek (t. 1-2 1907) w opraa A. Brucknera, I. Krasickiego Satyry i listy (1908) w oprać. L. Bernackiego, J. T. Trembeckiego...

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana, wyd. w Krakowie 1893 pod pseud. Or-Ot. Na tom składa się dziewięć epickich portretów charakterystycznych warsz. postaci staromiejskich: Szewc Onufer, chwalący sobie żywot i cech „szewiecki", Ksiądz kanonik Kropidło, stylizowany na św...

Optymalizacja długości serii produkcji

Charakterystyka

Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania...

Normy ISO serii 9000 jako narzędzie realizacji TQM

W końcu lat siedemdziesiątych zrodziła się potrzeba uporządkowania w skali międzynarodowej norm dotyczących zapewnienia jakości. W latach 1978 i 1979 wydane zostały pierwsze normy państwowe: kanadyjska CSA 3-Z299 i brytyjska BS 5750 dotyczące zapewnienia jakości. W 1979 r. na wniosek strony...