Odrodzenie karolińskie - Alkuin

Jak Alkuin zapatrywał się na mądrość i na filozofię? Na starość Alkuin coraz mniej interesował się starożytnością, a coraz bardziejchrześcijaństwem.

ALKUIN, Alchoin, Alcwin, anglosaskie Ealhwine, Albinus OSB

ur. ok. 730 prawdopodobnie w pobliżu Yorku w Nortum-brii, zm. 19 V 804 w Tours, Teolog i pedagog.

I. DZIAŁALNOŚĆ — A. pochodził ze stanu rycerskiego; kształcił się w szkole katedralnej w Yorku pod kierunkiem Egberta i Aelberta, który 767 jako abp Yorku powierzył A. prowadzenie szkoły i biblioteki; tu...