Alimenty

Czytaj Dalej

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny istnieje pomiędzy: małżonkami ex-małżonkami (decyduje przypisanie winy w orzeczeniu rozwodowym) krewnymi w linii prostej osobami związanymi przysposobienia|stosunkiem przysposobienia Winiarz 1996, str.

Od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów?

Potrzeby osoby, która chce otrzymać alimenty to nie tylko to, co niezbędne do życia, czyli podstawowe środki, ale także te środki, które pozwolą jej na funkcjonowanie w środowisku, w którym żyje (np.

Dlaczego stwierdzenie, iż wysokość alimentów zależy od zarobków osiąganych przez dłużnika jest błędne?

właściciel domu wynajmujący lokale użytkowe nie może zwolnić się z obowiązku alimentacyjnych z powodu pozostawienia bez zatrudnienia i braku zarobków, gdyż ma dochody z majątku (czynsze).

Jakie szanse na wygranie sprawy o alimenty od rodziców ma student?

Jeśli charakter studiów pozwala na pracę (a tak jest zwykle przy studiach zaocznych), rodzice mogliby oczekiwać, że student podejmie pracę i świadczenia alimentacyjne rodziców ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu.

ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny i prawo do a.