Alex Rodrigo Dias da Costa

Alex Rodrigo Dias da Costa

Czytaj Dalej

AKOSTA (uriel da costa) (1585 - 1640)

Romantyczna śmierć filozofa

Filozof żydowski z rodziny portugalskich marranów. Od 1615 działał wAmsterdamie. Jego rodzina była przymusowo nawrócona na katolicyzm, on sam zaśpowrócił do judaizmu, który następnie odrzucił. Jego światopogląd bliski byłdeizmowi.

Religię i prawo Mojżeszowe uważał za...

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów...

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Flaminio Costa

Dodano nowy element czasowego wymiaru funkcjonowania Wspólnoty. Ponieważ utworzono ją na czas nieograniczony, to transfer suwerennych praw państwowych spowodował ich „trwałe ograniczenie, które nie może być cofnięte przez późniejsze działania jednostronne”. Podtrzymano tezę, iż Wspólnota...

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

c) Vasco da Gamma - żeglarz portugalski, odkrywca morskiej drogi do Indii.

The biography of Salvador Dali

) In 1948 Dalí returned to Spain. There are two museums dedicated to his work: the Teatre-Museu Dalí, established in Figueras in 1974 and the Salvador Dalí Museum in St Petersburg, Ohio, established in 1982.

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Viele waren wieder auf dem Heimweg, nachdem sie aus Neugier mitten in der Nacht schnell mal zum Ku'Damm gefahren waren. Dann kamen die ersten West-Berliner aus dem Ostteil der Stadt zurück: Sie hatten auf dem Alexanderplatz gefeiert.

Leonardo da Vinci

Ważne daty1452Rok urodzin Leonarda da Vinci ok. Anna Samotrzecia (nie na podstawie słynnego szkicu florenckiego) 1516 Wyjazd do Francji 1519Śmierć Leonarda da Vinci w Amboise

AUTO - DA - FE

Port., dosł. 'akt wiary; wyrok sądowy', w XV-XVIII w. w Hiszpanii i Portugalii, ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenie wyroku; wykonanie wyroku, zwł. przez spalenie na stosie heretyka a. zabronionych książek.

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

da CUNHA Tristao

(wym. kunja), ok. 1460-ok. 1540, Żeglarz portugalski; najważniejszą swoją podróż przedsięwziął w 1506, wyruszając w 15 okrętów do Indii; odkrył 3 wyspy wulkaniczne na płd. Atlantyku, z których jedną nazwano jego imieniem.

NABOROWSKI DANIE

Bogusława); pisał epitafia (NagrobekKatarzynie Radziwiłłównie), treny (Treny na śmierć Księcia Radziwiłła), erotyki (Do Aleksandry)-, fraszki konstruowane na zasadzie kalamburu (Jezuita) i wieloznaczności języka (Żart dworski).

„DAJ, AĆ JA POBRUSZĘ, A TY POCZYWAJ"

, 'daj, niech ja pokręcę żarna, a ty odpocznij'. Kronikarz zapisuje słowa day ut ia pobrusa a ti poziwai pewnego Czecha imieniem Boguchwał, który lituje się nad żoną, wieśniaczką grubą i bardzo niezdarną, mielącą zboże na żarnach; por.

OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz

OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz, ur. w listopadzie 1881 w Warszawie, zm. 18 V 1928 tamże, poetka, nowelistka, powieściopisarka, autorka książek dla dzieci, tłumaczka. Od 1901 żona rzeźbiarza Stanisława; dłuższy czas przebywała we Francji, brała udział w pracach...

PIERWIOSNEK. Noworocznik... obejmujący pisma samych dam

obejmujący pisma samych dam, pierwsze w Polsce pismo zbiór, wyłącznie kobiece, wyd.

da GAMA Vasco

Da Gama wypłynął 8 VII 1497 z Lizbony na „Św. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.

da SANGALLO

Rodzina wł. architektów epoki Odrodzenia: Gi u lian o (właśc. G. Giamberti, 1445-1516; Villa Reale w Poggio a Caiano, 1485, i in.), Antoni o starszy (właśc. A. Giamberti, 1455-1535; Madonna di San Biagio w Montepulciano, 1518-29; pałace, fortyfikacje) i Antoni o młodszy (właśc. A. Cordini, 1483-1546; S...