Alex Louis Armstrong

Czytaj Dalej

WHITLEY, Armstrong- Whitworth - samolot

Brytyjski samolot bombowy oblatany w marcu 1936 r., wprowadzony do uzbrojenia w 1937 r. W chwili wybu­chu wojny *RAF dysponował 6 dywi­zjonami wyposażonymi w samoloty tego typu. Początkowo brały udział we wszystkich najważniejszych opera­cjach lotniczych. Były pierwszymi sa­molotami, które 1 października...

Biografie fizyków - Gay-Lussac Louis Joseph

(1778-1850), Chemik i fizyk francuski, profesor Jardin des Plantes i École Polytechnique. Odkrył prawa gazowe (Gay-Lussaca prawa gazów). Kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek powietrza do analizy. Skonstruował aparat do pomiaru prężności par.

Opracował...

ARMSTRONG Neil

That is one smali step for a man; one giant step for mankind, pierwsze słowa Armstronga po wylądowaniu na Księżycu.

BLERIOT Louis

(wym. blerio), 1872-1936, Francuski pionier lotnictwa, pilot; poświęcił majątek zdobyty na wynalazku reflektora samochodowego na konstrukcję samolotów; po kilku krótszych przelotach rekordowych 25 VII 1909 pierwszy przeleciał kanał La Manche na aparacie cięższym od powietrza.

de BOUGAINVILLE Louis Antoine

(wym. bugęWjl), 1729-1811, Francuski hrabia, nieodrodny syn wieku Oświecenia, nim został żeglarzem i pierwszym Francuzem, który opłynął kulę ziemską, był naprzód adwokatem, sekretarzem ambasady, matematykiem, oficerem, obrońcą Quebecu pod rozkazami Montcalma w czasie wojny siedmioletniej w Kanadzie...

BRAILLE Louis

(wym. braj), 1809-52, Francuski nauczyciel ociemniałych, sam niewidomy, twórca pisma z wypukłych kropek dla ociemniałych do czytania dotykiem.

de CRILLON Louis Balbis de Berton

(wym. kriją), 1543-1615, Jeden z najsławniejszych francuskich dowódców XVI w., brał udział w wojnach religijnych, przyjaciel i towarzysz broni Henryka IV, nazwany przez niego „najdzielniejszym z dzielnych", bohater spod Ivry (1590).

Po bitwie pod Arques, w 1589, Henryk napisał do Crillona list, którego jedno...

SCHOELL FRANCK LOUIS

SCHOELL FRANCK LOUIS, ur.

PASTEUR Louis

1822-95, Chemik i mikrobiolog fr. Będąc w 1854 profesorem chemii w Lille zajął się sprawą chorób miejscowych winorośli. Badania te doprowadziły do powstania teorii fermentacji i wykazania roli drobnoustrojów w tym procesie.

Opisanie w 1877 laseczek beztlenowych pozwoliło opracować metodę pasteryzacji...

Henry Louis Le Chatelier

Henry Louis Le Chatelier był jednym z pięciu głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

(the) SAINT - JUST Louis

(wym. sężijst), 1767-94, Loden z przywódców Rewolucji Fr., zdolny i fanatyczny współpracownik Robespierre'a, publicysta, jeden z przywódców i głównych mówców jakobińskich, członek Konwentu i Komitetu Ocalenia Publicznego, zwolennik i teoretyk polityki terroru i konfiskaty dóbr emigrantów politycznych...

Frontenac Louis de Buade

 

Hrabia de (1622-98), gubernator Nowej Francji (1672-82, 1689-98). Wyróżnił się w wojnie trzydziestoletniej. Podczas pierwszego urzędowania w Kanadzie wzmocnił obronność Nowej Francji, zachęcał do przedsiębrania nowych poszukiwań, lecz spór z Lavalem, biskupem Quebeku, doprowadził do jego odwołania...

Montcalm - Gozon Louis - Joseph, markiz de (1712 - 59)

 

Generał francuski. Walczył w Nadrenii, w Czechach i we Włoszech, w 1756 został mianowany dowódcą w Kanadzie podczas wojny z Francuzami i Indianami. Początkowo odniósł szereg zwycięstw: pod Fort Oswego (1756), Fort William Henry (1757) i Ticonderogą (1758).

W 1759 zaskoczył go śmiały atak J. Wolfego...

ABELLY Louis

Ks., ur.  1603 w Paryżu,  zm.  4  X  1691 tamże, jeden z pierwszych uczniów św. Wincentego  à  Paulo, jego  współpracownik  w  dziele  reformy duchowieństwa.

W 1639 został wik. generalnym bpa F.  Fouqueta z Bajonny ; po powrocie do Paryża objął 1643 parafię Saint  José,  przy której zorgani­zował...

BAIL Louis ks.

ur. ok. 1610 w Abbeville, zm. 1669 w Paryżu, Teolog, pisarz ascet., przeciwnik jansenistów. Studiował na Sorbonie, gdzie 1628 uzyskał doktorat z teologii; był prob, w Montmartre, penitencjarzem w katedrze Notre-Dame, od 1661 spowiednikiem w Port-Royal.

W teologii duchowości nawiązywał do Tomasza z Akwinu;...

BALZAC JEAN LOUIS GUEZ de

Sabrié, Les idées religieuses de Jean Louis Guez de B.

BANCEL Louis OP

ur. ok. 1628 w Walencji, zm. 22 XII 1685 w Awinionie, Teolog. Studiował filozofię, potem teologię; od 1652 wykładał na uniw. w Awinionie, mianowany 1654 prof, teologii tomistycznej, był nadto egzaminatorem synodalnym diec. awiniońskiej oraz —»- definitorem zakonu; zwolennik —>- proba-bilizmu; reprezentował...

BAUTAIN Louis EUGÈNE MARIE

sur les rapports de la raison, RSPT 42(1958) 454-482; tenże, Louis B. Grootens, Was Abbé Louis B. , Bjdg 25 (1964) 29-63; tenże, L'abbé, Louis B.

BERGSON HENRI LOUIS

ur. 18 X 1859 w Paryżu, zm. 4 I 1941 tamże, Jeden z najwybitniejszych filozofów francuskich. B. urodził się w rodzinie żyd.; jego ojciec pochodził z Warszawy.

Po ukończeniu 1881 studiów w Ecole Normale Supérieurew Paryżu, był nauczycielem filozofii w szkołach średnich;od 1897 był prof. Ecole Normale...

BERQUIN Louis de

Rolland, Le demier procès de Louis de B.