Alex Band

Alex Band

Czytaj Dalej

The Speckled Band (The story from the point of Sherlock Holmes view)

Miss Stoner's sister told something about speckled band, pointed at doctor's room's door, and died. Round his head we saw a speckled band! But the band began to move.

Interview - alex

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest wcale takie łatwe łatwe jak mogłoby sie wydawać, aby się o tym przekonać przeprowadziłam rozmowę z jednym z lokalnych przedsiębiorców. Chrisstopher F., właściciel SUBway Reusteurant , udzielił mi paru ważnych wskazówek niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu. Spotkanie miało miejsce w SUBway Reustaurant , dnia 7 Grudnia 2009 w Sligo Chrisstopher jest młodym przedsiebiorcą, który prowadzi własny biznes zaledwie od ...

DB (Dual Band)

DB (Dual Band) - przystosowanie telefonu komórkowego do pracy w dwóch różnych pasmach częstotliwości radiowych w obrębie systemów tego samego typu, czyli wykonanych w tej samej technologii przekazu radiowego, takich jak: GSM 900/1800 (dawny DCS) czy GSM 1800/1900 (PCS1900).

L band

L band - nazwa zakresu częstotliwości 390-1550 MHz przeznaczonego do komunikacji satelitarnej.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Band wagon

W literaturze przedmiotu termin ten oznacza przechodzenie na stronę silniejszego w warunkach konfliktu, w sytuacji rażącej przewagi jednej ze stron. Chodzi o taką argumentację: jesteśmy dużo silniejsi od was, na pewno my zwyciężymy. Jeżeli teraz przejdziecie na naszą stronę, po ostatecznym zwycięstwie...