Alessio Sartori

Czytaj Dalej

TEORIE DEMOKRACJI - G. Sartori „Teoria demokracji”

Przez dwa i pół tysiąca lat zmieniła się zarówno funkcja konotacyjna jak i denotacyjna pojęcia demokracji. Koncepcja antycznej demokracji związana była nierozerwalnie z pojęciem polis, nie oznaczającym miasta-państwa, lecz miasto-wspólnotę, wspólnotę wolnych na pewnym obszarze. Drugim znaczeniem polis...

Definicje elity politycznej – Bottomore, Sartori, Lasswell, Barton, Gunther, Higley

Ogólna słownikowa Marshalla i Scotta:

Niewielka grupa ludzi, która rządzi czyli inicjuje lub wetuje decyzje kto, kiedy, jak i co dostaje. Może być otwarta dla każdego (lekarze w szpitalu) lub zamknięta (poprzez urodzenie lub majątek); może być tymczasowa (elity rządowe podczas kadencji) lub...

SANT'ALESSIO

Wł., 'Św. Aleksy', dramat (1634) Steffano Landiego, zrywający z dotychczasową tematyką mitologiczną, szeroko wykorzystujący chóry i zespół instrumentalny, wprowadzający sceny buffo.

Sinfonię poprzedzającą prolog tego dramatu, składającą się z powolnego Preambulum i 3-częściowej canzony...

Giovanni Sartori

Giovanni Satori Rozdział 7 Czym demokracja nie jest? Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czym jest demokracja. Dużo prościej odpowiedzieć na pytanie: czym demokracja nie jest. Przynajmniej potocznie przyjmuje się, że największa negacją demokracji jest totalitaryzm. Autorytaryzm, autorytet i władza Bardziej współcześnie mówimy o autorytaryzmie. Słowo to pochodzi od autorytetu i jedynie przyrostek sprawia, że znaczenia tych dwóch słów są tak bardzo od siebie ...