Alessandro François

Czytaj Dalej

DARLAN JEAN FRANCOIS (1881-1942) - admirał

Francuski oficer, jeden z twórców silnej marynarki wojennej, zajmo­wał stanowiska ministra ds. mor­skich, ministra spraw zagranicz­nych oraz wicepremiera w rządzie *Vichy. W sierpniu 1939 r. objął funkcję naczelnego dowódcy Francuskiej Marynarki Wojennej. 16 czerwca 1940 r. otrzymał stanowisko mi­nistra ds...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Lynne Watson i Alessandro Belmann

Dotyczyło to niedopełnienia obowiązku meldunkowego przez nieletnią turystkę brytyjską. Przepis ten funkcjonował tylko w stosunku do cudzoziemców. W trakcie trwania postępowania karnego powstał problem: czy odmienne raktowanei bywateli własnych i cudzoziemców nie jest przejawem dyskryminacji i czy nie jest...

Biografie fizyków - Volta Alessandro

(1745-1827) Fizyk włoski. Profesor fizyki w Como i Padwie. W 1775 roku wynalazł elektrofor. W 1776 odkrył gaz błotny. W 1782 roku zbudował kondensator płytkowy oraz w 1800 roku zbudował ogniwo galwaniczne, złożone ze srebrnych i cynkowych elektrod oraz wody morskiej jako elektrolitu.

CAGLIOSTRO Alessandro

(wym. kaljostro) 1743-95 Właśc. Giuseppe Balsamo, znany także jako hrabia C., markiz Pellegrino i pod różnymi innymi tytułami i nazwiskami, zręczny szarlatan rodem z Palermo (czy z Bergamo?). Podróżował po, całej Europie, występując jako alchemik, cudotwórca i producent uniwersalnych leków, wywoływacz...

LA PEROUSE Jean Francois de Galaup

(wym. laperu:z), 1741-ok. 1788, Żeglarz fr. W 1785 udał się dwoma statkami, „Astrolabe" i „Boussole", w podróż dokoła świata na polecenie Akademii Nauk i Medycyny oraz króla Ludwika Xyi , z misją uzupełnienia odkryć Jamesa Gooka.

Wyprawa zabrała z sobą wielu uczonych; w 1786 zbadano wybrzeża Patagonii...

de PITAVAL Francois Gayot

1673-1743, Prawnik fr., autor pierwszego zbioru kronik procesów kryminalnych, Causes celebres et intćressantes, fr., 'Słynne i interesujące procesy' (1734-43); później zaczęto takie zbiory innych autorów nazywać „pitawalami".

Emile Francois Rimailho

Emile Francois Rimailho (1864-1954)

Działalność

1894- Rimailho w randze kapitana artylerii zostaje asystentem generała Charlesa Sainte-Claire Ceville'a.

1912- zostaje oddelegowany do pracy w Ośrodku Wyższych Studiów Wojskowych.

1914-1918- dowódca 58 dywizji wojsk artyleryjskich

1918- podejmuje wykłady...

de ROBESPIERRE François Maximilien Joseph

1758-94, Jeden z wielkich przywódców Rewolucji Fr. i jeden z jej wielkich mówców. Był adwokatem w Arras do chwili wyboru na deputowanego Trzeciego Stanu miasta Arras w Stanach Generalnych.

Jako przywódca jakobinów i radykalnego stronnictwa „Góry" w Konwencie zaczął odgrywać wybitną rolę polityczną. Po...

TALMA Francois - Joseph

1763-1826, Najsłynniejszy fr. aktor tragiczny okresu Rewolucji i Cesarstwa, który wprowadził wiele trwałych reform w dziedzinie aktorstwa (naturalniejszy ton w miejsce deklamacji) oraz kostiumu i dekoracji (ubiór i sceneria wzorowane na zabytkach sztuki). Należał do wąskiego kręgu przyjaciół Napoleona I.

W...

VIDOCQ Francois Eugene

1775-1857, Szef detektywów paryskich w 1809-27 i 1832, były kryminalista, który dawał się we znaki policji. Jego brygada składała się z byłych przestępców, znających dobrze obyczaje i stosunki świata podziemnego.

Pewnego razu Vidocq sam zorganizował napad bandycki, a potem przeprowadził śledztwo w tej...

VILLON Francois

(wym. wiją), 1431 - po 1463, Poeta fr., zob. Król włóczęgów; Poeta (spod szubienicy); Śnieg (Lecz gdzież są niegdysiejsze śniegi?); Wielki (testament).

Quesnay François (1694 - 1774)

 

Francuski lekarz i ekonomista. Był lekarzem Ludwika XV. Swoje pisma ekonomiczne opublikował po ukończeniu 60. roku życia. Przewodził fizjokratom, grupie ekonomistów przeciwstawiających się merkantylizmowi, opowiadających się zaś za laissez-faire.

Utrzymywali, że jedynym źródłem bogactwa jest...

AGATANGELUS z VENDÔME, François Noury bł. OFMCap

ur. 31 VII 1598 w Vendôme (Francja), zm. 7 VIII 1638 w Gondar (Etiopia), Misjonarz. Od 1629 pracował w Aleppo (Syria), 1633 został przełożonym misji w Egipcie, gdzie dąży! do pojednania monofizyckich koptów z Kościołem kat.;

23 XII 1637 wraz z Kasjanem z Nantes udał się w przebraniu na misję do Etiopii;...

AGUILON FRANÇOIS ď SJ

ur. 4 1 1567 w Brukseli, zm. 20 III 1617 w Antwerpii, belg. matematyk i architekt; syn Pe-dra d' A., sekretarza króla hiszp. Filipa II. Do zak. wstąpił 1586; po studiach osiadł w Antwerpii, gdzie był prof, teologii i rektorem;

zdobył sławę jako matematyk i autor Opticorum libri VI, An 1613, w których na...

ALGARDI ALESSANDRO

Alessandro als Architekt, Zeitschrift für Geschichte der Architektur 4(1910-11) 49-79; A. Muflon, Alessandro A.

ARIOSTO ALESSANDRO OFMObs

ur. na pocz. XV w. w Ferrarze, zm. po 1484, Misjonarz, teolog. W 1463-66 przebywał w Palestynie, gdzie opisał miejsca święte: Topographia Terrae Promissionis (wyd. Ch. Kohler, ROL 11 (1909-1912) 1-67) 1475-78 prowadził z polecenia pap. Sykstusa TV działalność unijną wśród -> maronitów w Libanie, Syrii i...

BASTARD d'ESTANG JEAN FRANÇOIS AUGUSTE

ur. 11XII 1792 w Nogaro, zm. 16IV 1883 w Bachac k. Bouglon, Paleografi archeolog, jeden z pierwszych badaczy malarstwa miniaturowegowe Francji.

B. zasłynął głównie jako badacz sztuki sakr. i symbolikichrzęść (Etudes de symbolique chrétienne, P 1861); od 1832rozpoczął w ważniejszych bibliotekach franc...

BESSON FRANÇOIS NICOLAS bp.

ur. 5 X 1821 w Baume-les-Dames (wsch. Francja), zm. 18 XI 1888 w Nîmes, Kaznodzieja i historyk.

Studia filoz.-teol. ukończył w seminarium duch. w Besançon;1845 przyjął święcenia kap!., 1848 był wik. w Grey, a nast.w par. Marii Magdaleny w Besançon, gdzie założył kolegiumśw. Franciszka Ksawerego; 1875...

BONINI ALESSANDRO, Aleksander z Alessandru, zw. Aleksander Mł. lub Mniejszy (dla odróżnienia od Aleksandra z Haies) OFM

ur. ok. 1270 w Alessandru (Piemont), zm. 5 X1314 w Rzymie, Filozof i teolog.

Studiował w Paryżu; stopień mgra teologii uzyskał 1303 wRzymie, tam też został lektorem Sacri Palatii; od 1307 wykładałna uniw. paryskim; 1308 został wybrany prowincjałem dlaNeapolu, 1313 gen. zakonu. W sporach o interpretację...