Alessandria (meteoryt)

Czytaj Dalej

Meteory i meteoryty

Meteor inaczej gwiazda spadająca to ciała niebieskie, pyłki lub bryły o niewielkich rozmiarach obiegające Słońce po orbitach eliptycznych, która wpadając do atmosfery Ziemi z prędkością kilkudziesięciu km/s tworzy smugę światła, świetlny ślad znaczący na niebie drogę meteoroidu. W ciągu doby do...

Układ Słoneczny - Meteoryty

Meteorytem nazywamy ciało niebieskie, które spadło na Ziemię. To samo ciało w kosmosie nazywamy meteoroidem. Przy wejściu meteoroidu w atmosferę z prędkością kilkunastu km/s, na wysokości około 100 km, następuje silne rozgrzanie i częściowe lub całkowite odparowanie meteroidu. Zjawisko świetlne...

Czym jest meteor, a czym meteoryt?

Niemal codziennie można obserwować spada­jące gwiazdy, czyli meteory. Widoczny na niebie krótkotrwały błysk, to efekt spalania w atmosfe­rze ziemskiej okruchów skalnych - meteoroidów. Zdarza się również, że do atmosfery dostają się ciała większe, które - nie zniszczone - uderzają w ziemię. Są...

ALESSANDRIA della PAGLIA

Diec. w Piemoncie eryg. 1175, wchodzi w skład metropolii Vercelli (Włochy). Miasto A., nazwane tak na cześć pap. Aleksandra III, powstało 1168 jako twierdza obronna w związku z konfliktem zbrojnym papieża z ces. Fryderykiem I Barbarossa; diec. A. początkowo wchodziła w skład metropolii Mediolanu;

1180...

Prawda o tunguskim meteorycie

Rankiem 30 czerwca 1908 roku mieszkańcy środkowej Syberii byli świadkami przelotu po niebie oślepiająco jasnego bolidu. Szybko przemknął z południa na północ, a następnie skrył się za tajgą, gdzieś na północ od rzeki Podkamiennej Tunguzkiej. Wkrótce potem powietrzem targnął ogłuszający huk...

ALESSANDRIA, m. i twierdza we Włoszech, w Piemoncie, na wsch. od Turynu, nad rz. Tanaro i Bormidą, dopływami Padu

Ufortyfikowana jeszcze w XII w., wielokrotnie modernizowana, miała szczególne znaczenie podczas wł. kampanii epoki napoleońskiej. W 1799 oblegał ją Suworow. Wojska ros. liczyły 11 tys. żoł. i 80 dział. Twierdzy bronił gen. Gazan z 3-tys. załogą. Forteca kapitulowała 22 VI przed planowanym szturmem...

NOVI, m. w płn.- zach. Włoszech, między Genuą i Alessandrią

Gdzie 15 VII 1799 wojska ros.-austr. dowodzone przez Suworowa rozbiły armię franc. gen. Jouberta. Po zwycięstwach Rosjan na równinach Lombardii Dyrektoriat posłał tam Jouberta z zadaniem przeciwstawienia się dalszemu marszowi wojsk przeciwnika. Joubert zebrał 37,5 tys. żoł., i rozmieścił ich na...