Alessandra Merlin

Czytaj Dalej

MERLIN

Znajdujemy go w Proroctwach Merlina (1134) i Żywocie Merlina (1140) Geoffreya of Monmouth, gdzie jest nieomylnym wieszczkiem, który popada w obłęd po śmierci braci; w poemacie Merlin (XIII w.