Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Czytaj Dalej

AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i...

DE AMBROSIO, d'Ambrogio MICHELE CCD

Imię zak. Emanuel od Jezusa i Maryi, ur. 1 XI1621 w Saponara (Sycylia), zm. 17 IX 1692 w Neapolu, teolog, kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił 1639; był kaznodzieją lud. i dworskim (na dworze ces. Leopolda I w Wiedniu), prowincjałem neapo-litańskim (1670-82) i sycylijskim (1688), definitorem gen. (1674...