Alessa Gillespie (Silent Hill)

Czytaj Dalej

BITWA POD H ALI DON HILL 1333.

Gdy hrabiowie Douglas i Moray wyparli nowo korowanego króla Szkocji Eduarda Balliola narzuconego przez Anglię za jej granicę  król Anglii Ed- ward III (1312-1377) wysłał wojska, które 19 lipca 1333 stoczyły bitwę ze Szkotami wiernymi narodowemu królowi Dawidowi II (1324-1371) pod Halidon Hill w pobliżu...

GREEN THOMAS HILL

ur. 7 IV 1836 w Birkin (Yorkshire),zm. 26 III 1882 w Oksfordzie, ang. neoheglista.

Studiował na uniw. w Oksfordzie, gdzie od 1878 był prof,etyki i jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli ang.—» idealizmu.

W pracy Popular Philosophy in Its Relation toLife (Ox 1868) krytycznie oceniał przedstawicieli...

Noise – silent killer

Perhaps overlooked and belittled, noise is one of the most significant problems we have to struggle with in our civilization. Although it is commonly believed that little can be done to prevent or at least diminish its impact on our health, we tend to forget that the problem also lies within ourselves - ordinary people. Will we start appreciating the sense of hearing only when we lose it? First, and probably the most dangerous source of sound is traffic, especially in huge and crowded ...

HILL Rowland (2 VIII 1772 - 10 XII 1842), gen. ang., baron d'Almaraz

Od 1790 w armii, początkowo w 38 pp. Kształcił się w szkole wojsk, w Strasburgu. 1793 walczył pod Tulonem, w rok potem mianowany ppłk. 90 pp., którym dowodził w Egipcie. 1805 gen.-mjr, w ekspedycji do Hanoweru dow. bryg. piech.

Od 1808 w Hiszpanii, walczył pod Rolicą i Vimeiro, w odwrocie Moore’a...