Ales Cerny

Czytaj Dalej

CERNY ADOLF , pseud. Jan Rokyta

CERNY ADOLF , pseud. Jan Rokyta, ur. 19 VIII 1864 w HradecKralove, zm. 27 XII 1952 w Pradze, czes. poeta, tłumacz,publicysta, propagator literatury polskiej. Po ukończeniu InstytutuPedag. w rodzinnym mieście pracował w InstytuciePedag. w Pradze, potem w Czechosł. M u z e u m Etnogr., a nast.jako urzędnik Min...

ALES

Diec. na Sardynii, w metropolii Oristano (Włochy). Początki diec. sięgają VI w.; siedzibą bpa było najpierw miasto Usellus, później A.; bpi A. od połączenia z diec. Terralbą 1503 noszą tytuł bpów obu diec; zajmuje 1563 km2 i liczy 104 310 mieszk., wyłącznie katolików, 49 parafii, 2 domy zak. męskie...

ALES ADHEMAR d' SJ

ur. 2 XII 1861 w Orleanie, zm. 24 II 1938 w Paryżu, Franc, filolog, teolog. W 1896 przyjął święcenia kapł., 1907 został prof, teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

Jego działalność nauk. dotyczyła najpierw filologii gr. i łac. (m.in. prace o Cyceronie), nast. patrologii (prace o Tertulianie, Hipolicie...

ALES DIEI NUNTIUS

Hymn w nocnym oficjum czytań na czwartki (II i IV serii) tygodni zwykłych od 1971. Liczy 6 zwrotek wybranych z Cathemerinon —> Prudencjusza (zm. ok. 405); w BR 1641 zmodyfikowany na laudes we wtorki (w 1971 dodano 3. zwrotkę).

Hymn wykorzystuje motyw świtu jako symbol nadejścia Chrystusa, nowej światłości...