Alergie pokarmowe

Czytaj Dalej

Alergia pokarmowa u dzieci

Najczęstsze objawy chorobowe alergii pokarmowej to: -    objawy z przewodu pokarmowego: biegunki, wymioty, zaparcia, ulewania, kolki, bóle brzucha, wzdęcia, stolce z krwią, niechęć do jedzenia, -    objawy skórne - różne wysypki, pokrzywki, obrzęki, -    objawy z układu oddechowego - katar, zapalenie ucha, krtani, oskrzeli, -    objawy z układu nerwowego: ...

Co to są alergie pokarmowe?

Jednym z najczęściej występujących rodzajów uczuleń jest alergia pokarmowa, czyli reakcja uczuleniowa na spożyty pokarm. Alergie pokarmowe u niemowląt i małych dzieci występują znacznie częściej niż u osób dorosłych, ale schorzenia tego typu mogą ujawnić się w póź­niejszej fazie życia.

Czym są alergie pokarmowe?

Depresja, niepokój, bóle głowy, powtarzające się często bóle brzucha, schizofrenia, nadpobudliwość u dzieci, a nawet konwulsje przypisuje się czasem obecnie alergii pokarmowej.

Alergia pokarmowa

Alergia pokarmowa może być także przyczyną schorzeń układu oddechowego, moczowego, narządu ruchu oraz skóry.

Jakie są objawy alergii pokarmowej?

Objawy alergii pokarmowej bywają bardzo różne, od okresowych zmian na skórze do bardzo poważ­nych, czasami śmiertelnych reakcji noszących nazwę wstrząsu anafilaktycznego i są w pewnym stopniu uzależnione od wieku alergika i długości trwania choroby.

Leczenie alergii pokarmowej noworodka

Leczenie alergii pokarmowej noworodka jest stosunkowo proste, jeśli dziecko jest karmione sztucznie.

Alergia pokarmowa

Objawy kliniczne dotyczą 1) przewodu pokarmowego (wzdęcia jelit, biegunki); 2) skóry (wysypki o różnym charakterze); 3) układu oddechowego (nawracające zapalenia oskrzeli).

Układ pokarmowy

Wchłanianie wody, formowanie kału Rola Żółci : - aktywowanie enzymów trzustki - emulgowanie tłuszczów - wzmaganiu perystaltyki jelit Trawienie białek :  (1etap) Żołądek ( pepsyna – rozbija białka na mniejsze cząstki , podpuszczka działa na białka mleka powodując ich ścięcie), (2etap) masa pokarmowa miesza się z sokiem trzustkowym(trypsyna, chymotrypsyna – trawią białko) i żółcią , (3 etap) enzymy wybiórcze ...

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Jako składniki pokarmowe nazywane są inaczej lipidami i obejmują dużą grupę związków o różnorodnej budowie chemicznej, których wspólną cechą jest nierozpuszczalność w wodzie oraz rozpuszczalność w tzw. Pokarmowymi źródłami witaminy B6, są: steki wołowe, granatowa fasola, kukurydza, wątróbka, ryby i ziemniaki.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD POKARMOWY

Przewód pokarmowy wraz z gruczołami dodatkowymi ( wątroba i trzustka ) oraz narządami pomocniczymi ( zębami i językiem ) tworzy układ pokarmowy człowieka.

Budowa układu pokarmowego

UKŁAD POKARMOWY: - zbudowany z 3 błon: śluzowej (od strony żołądka, tkanka łączna wiotka z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi oraz nerwami), mięśniowej (dwie warstwy mięśni gładkich: okrężna- wew.

Charakterystyka ptaków - Układ pokarmowy

- brak zębów

- u wielu gatunków przełyk uległ rozszerzeniu w wole i tam ma miejsce wstępne rozmiękczanie

- żołądek ma budowę dwuczęściową: I część intensywne wydzielanie soków trawiennych - żołądek gruczołowy; II część silnie umięśniona, miażdżenie i rozcieranie pokarmu - żołądek...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ pokarmowy

- szeroka baza pokarmowa - bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu - w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy - w mleku matki występuje białko - kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu) - heterodontyczne uzębienie i język - umięśnione wargi - z jamy gębowej pokarm trafia przez przełyk do żołądka, a stamtąd do dwunastnicy (wydzieliny trzustki i wątroby), jelito cienkie (ostateczne trawienie), jelito grube (resorpcja wody i ...

Choroby układu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego: a)przełyku: -zapalenie przełyku -żylaki przełyku -rak przełyku b)żołądka : -zapalenie błony śluzowej żołądka -choroba wrzodowa żołądka -rak żołądka c)dwunastnicy: -choroba wrzodowa dwunastnicy d)jelit: -ostre zapalenie jelit -przewlekłe zapalenie jelit -wrzodziejące zapalenie jelita grubego -rak jelita grubego e)wątroby i dróg żółciowych: -wirusowe zapalenie wątroby -marskość ...

Choroby układu pokarmowego - Choroba wrzodowa żołądka

Wrzód żołądka jest to ubytek w ścianie żołądka, obejmujący błony: mięśniową i śluzową oraz tkankę podśluzową. Wrzód jest miejscowym objawem choroby wrzodowej, która jest chorobą ogólnoustrojową, związaną w dużym stopniu z wpływami cywilizacyjnymi, występującą znacznie częściej u...

Choroby układu pokarmowego - Ostre zapalenie jelit

Choroba ta spowodowana jest zjedzeniem pokarmu nieświeżego lub zakażonego bakteriami (najczęściej z grupy Sallmonella i Shigella).

Ostre zapalenie objawia się bolesnością całego brzucha, biegunką, wymiotami, niekiedy także podwyższoną temperaturą ciała. Stolce są rozwolnione, wodniste lub...

Choroby układu pokarmowego - Przewlekłe zapalenie jelit

Jest wynikiem ostrego zapalenia jelit, ale może także rozwinąć się pod wpływem przewlekle działających czynników uszkadzających przewód pokarmowy (np.

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Rak jelita grubego może występować w różnych miejscach: najczęściej, bo w 50% umiejscawia się w odbytnicy, w 25% w esicy, w innych miejscach pojawia się rzadziej. Nowotwór najczęściej występuje u osób starszych.

Objawy zależą od umiejscowienia procesu nowotworowego, jego zaawansowania oraz rodzaju...

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Po przedostaniu się larw do przewodu pokarmowego człowieka pasożyty osiedlają się w kosmkach jelita cienkiego. Mogą występować objawy neurowegetatywne poza układem pokarmowym (kołatanie serca,bóle głowy, stany rozdrażnienia).

Ewolucja Ukł. Pokarmowego

Wynika to z tego, że posiadają bardzo sprawny aparat obróbki pokarmowej. Przewód pokarmowy u ssaka zaczyna się jamą gębową otoczoną umięśnionymi wargami. Przewód pokarmowy kończy się odbytnicą.