Nieżyt przewlekający się

Mówi się o nim wtedy, kiedy objawy nie ustępują po zastosowaniu typowego leczenia.

Występuje u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i jest związany ze specyfiką obrony immunologicznej, ogólnej i miejscowej w górnych drogach oddechowych w tym wieku.

Leczenie. Oprócz przeciwzapalnego i przeciwbakteryjnego...

Nieżyt przewlekły

Leczenie: eliminacja z otoczenia substancji szkodliwych, alergizujących, -    zapobieganie iniekcjom górnych dróg oddechowych, -    gdy współistnieją zmiany zapalne zatok przynosowych, zniekształcenia przegrody nosa lub przerost: migdalka gardłowego - leczenie chirurgiczne, antybiotykoterapia, -    duże znaczenie ma również nauczenie dziecka wydmuchiwania nosa i w ten sposób oczyszczania ...

Urazy nosa i zatok przynosowych

Objawy kliniczne to złamania nosa, krwawienia z nosa, obrzęk nosa, obrzęk powiek, bołesność palpacyjna kości nosa, deformacja zewnętrzna, trzeszczenia fragmentów kostnych podczas palpacji, radiologiczne objawy złamania, krwiaki, w tym krwiak okularowy.

Skrzywienie przegrody nosa

 Podstawowym objawem skrzywienia przegrody nosa jest utrudnione oddychanie przez nos.

Kwawienia z nosa u dzieci

   Przyczynami miejscowych krwawień z nosa są: urazy mechaniczne i gwałtowna zmiana ciśnień, choroby infekcyjne nosa (ostre i przewlekle zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, zasychanie błony śluzowej nosa o różnej etiologii), czynniki chemiczne (wdychanie drażniących pyłów bądź oparów toksycznych), ciała obce nosa, guzy nosa i nosogardla (włókniak młodzieńczy, polip ...

Diagnostyka chorób alergicznych

Badania swoistej IgE są przydatne w diagnostyce alergicznej u małych dzieci oraz u pacjentów, u których badania diagnostyczne in vivo są niemożliwe.

Zasady leczenia chorób alergicznych

Są stosowane we wszystkich postaciach chorób alergicznych - w astmie oskrzelowej, w alergicznym sezonowym i całorocznym nieżycie nosa, w atopo-wym zapaleniu skóry, pokrzywce, obrzęku naezynioruehowym, w alergicznych odczynach polekowych, we wstrząsie anafilaktyeznym.

Błona śluzowa nosa jako narząd ochronny

Błona śluzowa nosa chroni cale ciało, dzięki stykaniu się z żywym i nieorganicznym materiałem środowiska i wytwarzaniu odporności.

Nieżyt naczynioruchowy nosa

Rozpoznanie różnicowe: alergiczny nieżyt nosa, ciała obce w nosie (szczególnie u dzieci) oraz wczesne fazy przeziębienia (lab.

Polipy nosa

Objawy: mechaniczne zamknięcie oddychania przez nos, mechaniczny brak węchu łzawienie, bezbarwna, ciągnącą się lub ropna wydzielina, nieżyt nosogartlła, ból głowy, chrapanie i nosowanie zamknięte.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków p|ucnych

(alueolitis allergica, allergic ałveolitis); nieinfekcyjne a.z.p.p. jest spowodowane przewlekłym narażeniem na pyły organiczne obecne w środowisku naturalnym człowieka. Należą do nich: 1) pył drzewny w tartaku (płuco drwali); 2) alergeny obecne w odchodach i piórach ptaków (płuco hodowców ptaków); 3)...

REAKCJE ALERGICZNE

Odpowiedź, wtórna Powtórny kontakt organizmu z antygenem prowadzi do powstania wtórnej odpowiedzi immunologicznej, której reakcje są niezwykle efektywne ze względu na ich specyficzność, mobilizację wytworzonych już w pierwotnej odpowiedzi przeciwciał i uczulonych (wrażliwych na określony antygen)...

Pielęgnacja nosa

Noworodek musi mieć drożny nos, gdyż stanowi on naturalny filtr zatrzymujący zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz ogrzewa i nawilża wdychane powietrze.