ROŚLINY W CHOROBACH ALERGICZNYCH

Odczyny alergiczne, zależnie od mechanizmów ich powstawania, dzieli się na czterytypy, z których najczęstszymi są: odczyny wczesne (natychmiastowe) i późne.

Zioła W CHOROBACH ALERGICZNYCH

W wieku niemowlęcym (w 3—4 miesiącu) spotyka się wyprysk alergiczny, anatężenie objawów przypada zwykle na 8—9 miesiąc życia. Dziecko na ogół rozdrapuje swędzącepęcherzyki, co może powodować wtórną infekcję wysypki alergicznej (ropień).

Ziołolecznictwo w chorobach alergicznych

Pora(miesiąc) występowania alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa pozwala naidentyfikację alergenów, gdyż zazwyczaj są nimi pyłki kwitnących w tym czasie roślin,np. Znane są też niesezonowe alergiczne nieżyty nosa, spotykane w ciągu całego roku.

Ziołolecznictwo w chorobach alergicznych

Duże znaczenie ogólne w leczeniu dolegliwości alergicznych u dzieci starszych mająsurowce typu ,,depurativa”, czyli „czyszczące krew”, ułatwiające usuwanie zorganizmu zbędnych metabolitów, które mogą być wewnętrznymi (endogennymi)alergenami.

Dieta w nieżytach przewodu pokarmowego

Prawie każda choroba dziecka, jak katar nosa, stany zapalne w drogachoddechowych, uczulenie, a nawet przegrzanie niemowlęcia, może wywołać zaburzeniaczynności przewodu pokarmowego objawiające się biegunką.

Dieta niemowląt i małych dzieci alergicznych ze skazą atopową

Również konieczne jest wprowadzenie do odżywiania dziecka alergicznego oleiroślinnych bogatych w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, np. W diecie dla dzieci alergicznych ważne jest zapewnienie wystarczającej ilościwitamin, zwłaszcza witaminy A (czasami podaje się ją w kapsułkach wg wskazańlekarza).

Zespół nieżytu żołqdkowo-jelitowego

Zespół ten występuje po spożyciu wielu gatunków grzybów, zawierających substancje drażniące przewód pokarmowy. Wymienić tu należy następujące gatunki grzybów: Russula (gołąbki), Aghricus (bedłka), Cantherollus (pieprznik), Lacturius (mleczaj), Psallicta xanthoderma (pieczarka żółta), Hypholoma...

Meningokokowe nieżyty górnych dróg oddechowych

Źródłem zakażenia są chorzy i nosiciele, droga zakażenia — kropelkowa. Nosicielstwo jest częste i występuje przeciętnie u 5% populacji.

Błonica nosa

Błonica nosa najczęściej towarzyszy innym postaciom tej choroby. Przebieg jej jest często bezgorączkowy; z nosa sączy się wydzielina śluzowo-krwista, a w okolicy nozdrzy i górnej wargi powstają nadżerki.

Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest to odczyn alergiczny na działanie pyłów organicznych na układ odr dechowy; może powodować nieodwracalne zmiany w postaci zwłóknienia płuc.

CHOROBY ALERGICZNE

Do chorób alergicznych najczęściej spotykanych w klinice należą: dychawica oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pyłkowica, wstrząs anafilaktyczny, alergiczne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, choroba po-surowicza, odczyny polekowe, atopowe zapa* lenie skóry, wyprysk kontaktowy, niektóre typy pokrzywki, alergiczny nieżyt nosa, zmiany alergiczne ze strony powiek i spojówek.

TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

Do chorób atopowych zalicza się: niektóre postacie dychawicy oskrzelowej, nieżyt pyłŁ kowy, stały alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchówy oraz różne formy pokrzywki.

Leczenie chorób alergicznych

Najlepsze wyniki leczenia środkami prze-ciwhistaminowymi uzyskuje się w odczynach alergicznych skóry, w nieżycie siennym nosa, obrzęku naczynioruchowym, natomiast znacznie gorsze w dychawicy oskrzelowej.

Nieżyt żołądka

Jest to stan zapalny błony śluzowej żołądka, wywołany głównie przez czynniki chemiczne,pokarmowe lub przez bakterie. Objawami są mdłości, bóle brzucha, odbijanie, utrata apetytu,niestrawność, wskazujące na niedokwaśność , choć niekiedy może równieżwystąpić nadkwaśność ). Zbadanie zdolności...

ALERGICZNE PRÓBY

Próby alergiczne przeprowadza się przy gruźlicy inosaciźnie, rzadziej — przy innych chorobach. Odczyny alergiczne występują na podłożu alergii,czyli nadwrażliwości (zwiększonej wrażliwości)organizmu na określone czynniki, np.

NOS (Network Operating System)

System NOS obsługuje protokoły komunikacyjne i zapewnia realizację podstawowych usług sieciowych, takich jak: usługi katalogowe, współdzielenie plików, usługi adresowe itp.

„TRENY” - „LUDZKIE PRZYGODY, LUDZKIE NOŚ!”

Zachwiany czy nawet zburzony światopogląd został w Trenie XIX odbudowany. Jednakże nie przez prosty nawrót do punktu wyjścia. Trudno się zresztą temu dziwić, gdy się przyjmuje, że Treny są relacją o głębokim kryzysie i cierpieniu przekraczającym ludzką wytrzymałość. Światopogląd został...

ZABURZENIA DROŻNOŚCI NOSA

: u chorych z obrzękami błony śluzowej nosa pochodzenia alergicznego, którzy przez wiele lat stosują krople obkurczające do nosa, przypalanie lub przycinanie małżowin nosowych, nierzadko występują zmiany zanikowe, którym towarzyszy subiektywne, jakby się wydawało paradoksalne, odczucie zmniejszonej drożności jam nosa.

CIAŁA OBCE W NOSIE

Postępowanie polega na: a) możliwie szybkim usunięciu'ciała, b) upewnieniu się, że w jamach nosa'nie pozostały jeszcze inne ciała obce, c) kontroli, czy poza ciałem obcym nie ma innych zmian patologicznych w jamach nosa.

Nieżyt ostry

Drożność nosa często zostaje zniesiona, mowa staje się nosowa, węch bywa upośledzony, występuje łzawienie.