Warstwa skórna wewnętrzna nosa

Ku przodowi przedsionek rozciąga się w obręb wierzchołka, wytwarzając zachyłek wierzchołka nosa (recessus apicis nasi). Na progu nosa skóra przechodzi stopniowo w błonę śluzową jamy nosowej.

Tętnice nosa

wargowej górnej) 3) drobne gałązki do części skórnej przegrody nosa. kątowa biegnie wzdłuż brzegu bocznego nosa i zespala się z t. grzbietu nosa.

Żyły nosa

Krew żylna nosa odpływa do ż. nosoworz ołowa, gałąź początkowa ż. nosowo-czołową.

Naczynia chłonne nosa

W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z naczyniami błony śluzowej jamy nosowej.

Nos - UWAGI ANTROPOLOGICZNE

Człowiek przedhistoryczny miał przypuszczalnie nos słabo wydatny, szeroki i tępy, zbliżony do nosa jaki posiada wiele dziś żyjących grup ludzkich (Australijczycy, Buszmeni); u innych grup nos jest duży i bardzo wydatny.

Przegroda nosa

Ze względu na swą ruchomość nosi ona też nazwę części ruchomej przegrody nosa (pars mobilis septi nasi).

Skrzywienie przegrody nosa

Miejsce załamania odpowiada wyrostkowi tylnemu chrząstki przegrody nosa. Ponieważ grzebień przegrody położony jest skośnie, wstępując ku górze i ku tyłowi, więc narzędzie wprowadzone powyżej grzebienia do odpowiedniej połowy jamy nosowej z łatwością może być przezeń odchylone ku kości klinowej.

Ściana boczna nosa

O ile ściana przyśrodkową jamy nosowej jest na ogól równa, jeżeli pominiemy jej wygięcie, o tyle ścianę boczną wypuklają małżowiny nosowe.

Nerwy błony śluzowej nosa

Najgrubszy nerw gałązek nosowych tylnych — n. nosowo-podniebienny biegnie na przegrodzie do przodu i ku dołowi w kierunku otworu przysiecznego.

Jak zatrzymać krwotok z nosa?

Jeśli pacjent ma krwotok z nosa, prosimy, by usiadł i ściskamy nozdrza kciukiem i palcem wskazują­cym. Nos ściskamy przez około dziesięć minut. Kiedy krwawienie usta­nie, nie należy dotykać okolicy nosa, by nie zaczął ponownie krwawić.

Czym jest reakcja alergiczna?

Na skutek reakcji alergicznej organizmu (egzema kontaktowa, pokrzywka, alergiczne zapalenie skó­ry) na skórze dłoni, twarzy, szyi lub nóg pojawia­ją się swędzące, złuszczające się i zaczerwienione miejsca.

NOS

Mieć nos(a), mieć dobrego nosa (do czegoś) mieć dobrą orientację, wyczucie, intuicję, spryt, zręczność do interesów. Nie nos dla tabakiery, ale tabakiera dla nosa przysł.

CAELI SONANT, NOS CANAMUS

Hymn ku czci św.Jadwigi, utwór anonimowy znany z licznych rpsów klasztorukanoników regularnych w Żaganiu od XIV w., 6-zwrotkowy,w niektórych rpsach rozszerzony o 2 strofy. Stanowi odpowiedniksekwencji Collaudantes Christum Ďeum.

Hymn zaczynasię od wezwania całej Polski do radości w święto swojej...

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

NOS na początku 1937 roku dalej prowadzi akcję protestacyjną mającą na celu zmiane polityki palestyńskiej rządy angielskiego, min pod przewodnictwem Żabotyńskiego NOS opracowuje memoriał do Ligi Narodów domagając się zwołania nadzwyczajnej sesji komisji Mandatowej dla rozwiązania kwestii żydowskiej, równocześnie NOS wysyła depesze do angielskiego ministra koloni z żądaniem zmian w palestyńskiej administracji oraz usunięcia Wysokiego komisarza i ...

Budowa nosa

Na bocznych ścianach jamy nosa znajdują się trzy małżowiny nosowe, pod którymi umiesz­czone są ujścia zatok przynosowych i kanału nosowo-łzowego .

Czynności nosa

Nos spełnia cztery zasadnicze czynności: od­dechową, obronną, węchową i jest rezonato­rem głosu łącznie z zatokami przynosowymi. Powietrze przechodzące przez nos ulega oczy-szczeniu.

Badanie nosa

Ramiona wziernika zakłada się do przedsionka nosa (część jamy nosa wyścieloną skórą) i ocenia się stan błony śluzowej małżowin nosowych (głównie dolnych) i przegrodę nosa, oraz ewentualnie treść płynną znajdującą się w jamach nosa.

Choroby alergiczne skóry

O rozpoznaniu przyczynowym decydują testy alergiczne in vivo (bezpośrednio na pacjencie) i in vitro (na materiale pobranym od pacjenta).

Typy reakcji alergicznej

Niezależnie od drogi przedostania się alergenu układ odpornościowy organizmu człowieka reaguje wytwarzaniem specyficznych substancji białkowych, tzw. przeciwciał (immunoglobu-lin, głównie klasy IgE), i pobudzaniem swoistych komórek (limfocytów T). W zależności od rodzaju reakcji i udziału...

Alergiczne zapalenie spojówek

Alergiczne zapalenie spojówek charakteryzuje się obrzękiem, zaczerwienieniem, swędzenieir.