Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Czytaj Dalej

Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych należy różnicować z innymi chorobami prowadzącymi do zwłóknienia płuc, przede wszystkim z endogennym zapaleniem pęcherzyków płucnych, ze zwłóknieniem w przebiegu sarkoidozy, z chorobami zawodowymi.

Alergiczne zapalenie pęcherzyków p|ucnych

(alueolitis allergica, allergic ałveolitis); nieinfekcyjne a.z.p.p. jest spowodowane przewlekłym narażeniem na pyły organiczne obecne w środowisku naturalnym człowieka. Należą do nich: 1) pył drzewny w tartaku (płuco drwali); 2) alergeny obecne w odchodach i piórach ptaków (płuco hodowców ptaków); 3)...

Pęcherzyki płucne

Pęcherzyki płucne (alieoli pulmonis) mają kształt zbliżony do półkuli, uciśnięte zaś przez sąsiednie pęcherzyki — kształt wielościenny. Średnica pęcherzyka wynosi około 150—250U niektórych małych ssaków pęcherzyki są znacznie mniejsze; u nietoperza np. średnica ich wynosi 25 y.; jest to w...

Pęcherzyki płucne

Pęcherzyki płucne mają ścianę zbudowaną z płaskich komórek nabłonkowych noszących nazwę nabłonka oddechowego oraz komórek ziarnistych, produkujących i wydzielających tzw. czyn­nik powierzchniowy pęcherzyka płucnego (surfaktant), który w postaci cienkiej błonki pokrywa warstwę płynu surowiczego...

Alergiczne zapalenie spojówek

Alergiczne zapalenie spojówek charakteryzuje się obrzękiem, zaczerwienieniem, swędzenieir.

PĘCHERZYKI PŁUCNE

Końcowe odcinki dróg oddechowych u ssaków, na powierzchni których dochodzi do wymiany gazowej pomiędzy kwią a powietrzem. Zbudowane są z dwóch warstw komórek nabłonkowych.

Typ I to komórki płaskie, głównie wyściełające. Typ II komórek nabłonkowych, zwanych pneumocytami ziarnistymi, odpowiedzialny...

PĘCHERZYKI PŁUCNE

Rola pęcherzyków płucnych polega na wymianie tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem, a krwią. Poszczególne pęcherzyki płucne oddzielone są od siebie przegrodami międzypęcherzykowymi. Pęcherzyki płucne kontaktują się między sobą otworkami zwanymi porami międzypęcherzykowymi (Kohna). Światło...

Zapalenia pęcherzyka żółciowego

Odróżniamy zapalenia pęcherzyka żółciowego ostre oraz przewlekłe. Stan zapalny mogą też wywołać pasożyty; u nas wchodzą w grę zwykle lamblie.

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

Bierzemy pod uwagę przedziurawienie wrzodu żołądka lub dwunastnicy, ostre zapalenie trzustki, wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie wątroby, niedrożność jelit, niedrożność naczyń krezki, nowotwory złośliwe pozawątrobo-wych dróg żółciowych, zapalenie prawej o-płucnej, prawostronne zapalenie nerek (z kamicą).

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego może być zejściem zapalenia ostrego lub też rozwija się od początku jako postać przewlekła. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego dość często przechodzi w zapalenie ostre.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - ZAPALENIA NEREK

Pośrednią grupą są zapalenia i inne stany chorobowe, które dopiero w późniejszym stadium rozwoju choroby upośledzają czynność fizjologiczną kłębków i cewek nerkowych.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - OSTRE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

Kłębkowe zapalenie nerek byłoby alergicznym odczytem zapalnym na istniejące w organizmie przewlekłe lub nawracające bakteryjne ogniska zapalne, np.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - PRZEWLEKŁE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

Przewlekłe lub podostre zapalenie kłębków nerkowych jest zazwyczaj następstwem ostrych stanów zapalnych. Stany zapalne w organizmie zaostrzają przewlekłe zapalenia kłębków nerkowych i pogłębiają ich niewydolność.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest to typ zapalenia nerek, w którym proces zapalny przenika w miąższ nerek od strony miedniczki nerkowej.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - OSTRE TOKSYCZNE ZAPALENIE NEREK

Ostre toksyczne zapalenie nerek jest zazwyczaj efektem zewnątrzustrojowego toksycznego wpływu substancji chemicznych (w tym także jadów i leków) na miąższ nerki.

Choroby układu oddechowego - Zapalenia zatok

Przy zapaleniu zatok należy pozostać w domu, temperatura pomieszczenia nie powinna przekraczać 200C, powietrze powinno być wilgotne. Rozróżniamy kilka rodzai zapaleń zatok: zapalenia zatok szczękowych, zapalenia zatok sitowych, zapalenie zatok czołowych, zapalenie zatok klinowych.

Choroby układu oddechowego - Ostre grudkowe lub zatokowe zapalenie migdałków podniebiennych - angina

Jest to zapalenie migdałków spowodowane bakteriami, paciorkowcami lub gronkowcem, czy też dwoinkami zapalenia płuc.

Choroby układu oddechowego - Zapalenie dróg oddechowych

Do najczęściej spotykanych zapaleń dróg oddechowych zaliczane jest zapalenie płuc. W zależności od czynnika wywołującego zapalenie wyróżniamy następujące zapalenia płuc.

Choroby układu pokarmowego - Ostre zapalenie jelit

Ostre zapalenie objawia się bolesnością całego brzucha, biegunką, wymiotami, niekiedy także podwyższoną temperaturą ciała.

Choroby układu pokarmowego - Przewlekłe zapalenie jelit

Jest wynikiem ostrego zapalenia jelit, ale może także rozwinąć się pod wpływem przewlekle działających czynników uszkadzających przewód pokarmowy (np.