Alergia krzyżowa

Czytaj Dalej

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Nie od rzeczy będzie wspomnieć,  że Karol Wielki korespondował z kalifem Harun-al-Raszydem, tym z Tysiąca i jednej Nocy. Opowiadają,  że Harun-al-Raszyd wysłał ambasadorów z Bagdadu — który zamiast Damaszku stał sio teraz stolicą muzułmaństwa — i dał im wspaniały namiot, zegar wodny, słonia i klucze...

WYPRAWY KRZYŻOWE

Idea krucjat zrodziła się w XI w. Wówczas papież Aleksander II wezwał państwa chrześcijańskiej Europy, aby wsparły Hiszpanów w wypieraniu Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Ten etap zapoczątkował rozwój kultury rycerskiej i ideę walki z niewiernymi. Najczęściej przed taką wyprawą pasowano nowych...

Wojny Krzyżowe

I Krucjata : utworzono krolestwo jerozolimskie w roku 1099 Pierwsza krucjata 1096 - 1099 w krucjacie nie uczestniczyl żaden koronowany wladca krzyzowcy przekroczyli granice turecka w maju 1097 r zdobyli Nicee i utworzyli hrabstwo Edessy w 1098 r odniesli zwyciestwo pod Antiohia 15 lipca 1099 zdobyli jerozolime...

Wyprawy krzyżowe - ruch krucjatowy

W XI w. w Europie zaszło szereg zmian natury gospodarczej , społecznej, politycznej.

W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do pługa . Nastąpiła więc poprawa techniki uprawy roli. Można było brać pod uprawę cięższe gleby za pomocą pługa. Zwiększyła się...

SKUTKI WYPRAW KRZYŻOWYCH

Przede wszystkim na ziemi świętej powstały zakony rycerskie: Templariusze (1118 r.), Joanici (zakon szpitala świętego Jana ) i Krzyżacy (pod koniec XII w.) Templariusze stali się wielką potęgą finansową, prowadzili min. operacje bankowe. Dzięki wyprawom krzyżowym wzrósł autorytet papiestwa, nastąpił...

Wyprawy krzyżowe - I wyprawa krzyżowa zwana chłopską

Wiosną 1096 roku ruszyła pierwsza część wyprawy krzyżowej - 60 tysięczną armię stanowili w większości ubodzy rycerze, chłopi oraz kobiety i dzieci. Szlak ich wędrówki przez Europę oznaczał mordy i grabieże oraz pogromy Żydów. W Azji Mniejszej zostali całkowicie rozbici przez Seldżuków, część z...

Wyprawy krzyżowe - II wyprawa krzyżowa (1147 - 1149)

W 1144 muzułmanie zdobyli hrabstwo Edessy. W celu obrony zagrożonego Królestwa Jerozolimskiego zorganizowali II wyprawę krzyżową , na czele, której stanęli władcy Niemiec, Konrad III, oraz król francuski, Ludwik VII. Jednak niesnaski między obydwoma monarchami doprowadziły do niepowodzenia wyprawy...

Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

W następnych latach wzrosło napięcie między Królestwem Jerozolimskim a Egiptem, w którym władzę objął wybitny wódz wojskowy, Saladyn. W 1187 zdobył on Królestwo Jerozolimskie. W rękach chrześcijan pozostały tylko Tyr, Trypolis i Antiochia. Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez...

Wyprawy krzyżowe - IV wyprawa krzyżowa (1202 - 1205)

Główny inicjator - papież Innocenty III. Czwartą wyprawą krzyżową, która miała doprowadzić do pokonania Egiptu i odzyskania Jerozolimy, posłużyła się Wenecja do zrealizowania własnych celów politycznych i ekonomicznych na Bałkanach. Pokrywając koszty ekspedycji, Wenecjanie pokierowali krzyżowców na...

Kość krzyżowa

Kość krzyżowa (os sacrum) powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, co następuje dopiero u dorosłych, w wieku 20—25 lat. Kość krzyżowa dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Jest ona jakby wklinowana między...

Podstawa kości krzyżowej

Podstawa kości krzyżowej (basis ossis sacri) ma wszystkie typowe części składowe kręgu. Część środkową podstawy zajmuje owralna powierzchnia górna trzonu pierwszego kręgu krzyżowego, która za pośrednictwem krążka międzykręgowego łączy się z piątym kręgiem lędźwiowym. Po bokach trzonu...

Kanał krzyżowy

Kanał krzyżowy (canalis sacralis) biegnie wzdłuż całej kości krzyżowej, rozpoczynając się u góry otworem górnym i kończąc u dołu otworem dolnym kanału krzyżowego, czyli r oz worem krzyżowym (hiatus sacralis). Bocznie ma on cztery pary krótkich kanałów, które odpowiadają otworom międzykręgowym...

Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną

Połączenie krzyżowo-guziczne (junctura sacrococcygeal), między owalną powierzchnią wierzchołka kości krzyżowej a podstawą kości guzicznej, jest homologiczne do połączeń między trzonami kręgów prawdziwych i wzmocnione przez podobne więzadła. Odróżniamy tu następujące połączenia: 1)...

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w...

Staw krzyżowo-biodrowy

Staw krzyżowo-biodrowy (articulatio sacroiliaca) jest stawem płaskim, utworzonym między stawowymi powierzchniami uchowatymi kości krzyżowej i kości biodrowej.

Chrząstka stawowa jest znacznie grubsza na powierzchni uchowatej kości krzyżowej niż biodrowej. Na kości biodrowej występuje przeważnie...

Więzadło krzyżowo-kolcowe

Więzadło krzyżowo-kolcowe (ligamentum sacrospinale) jest znacznie cieńsze niż poprzednie. Rozpoczyna się ono na brzegu bocznym części dolnej kości krzyżowej i na górnych kręgach guzicznych, biegnie bocznie do przodu od więzadła krzyżowo-guzowego i zwężając się przyczepia się do kolca...

Więzadła krzyżowe kolana

Więzadła krzyżowe kolana (ligamenta cruciata genus), przednie i tylne, stanowią aparat więzadłowy, który w toku rozwoju od tyłu wniknął w obręb stawu, wpuklając błonę maziową. Leżą więc wewnątrz stawu objęte błoną włóknistą torebki, a równocześnie na zewnątrz jamy stawowrej, ponieważ...

Więzadło krzyżowe przednie

Więzadło krzyżowe przednie (ligamentum cruciatum anterius), dłuższe od tylnego, odchodzi szerokim pasmem od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego kości udowej w pobliżu jego brzegu tylnego; stąd biegnie skośnie do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, zwężając się i spłaszczając, i kończy...

Mięsień krzyżowo-grzbietowy

M. krzyżowo-grzbietowy (m. sacrospinalis*) jest położony w bruździe ograniczonej przez wyrostki kolczyste kręgów z jednej strony oraz wyrostki poprzeczne i żebra ze strony drugiej. Biegnie on z okolicy krzyżowej do okolicy karku, gdzie leży bocznie od układu poprzeczno--kolcowego. W okolicy lędźwiowej...

Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

M. krzyżowo-guziczny tylny (m. sacrococcygeus dorsalis), parzysty, stanowi pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną; u człowieka występuje on w szczątkowej postaci nielicznych pęczków pierwotnych segmentalnych mięśni ogona niższych ssaków i częściowo jest przykryty...