Alergeny pokarmowe

Czytaj Dalej

Układ pokarmowy

Wchłanianie wody, formowanie kału Rola Żółci : - aktywowanie enzymów trzustki - emulgowanie tłuszczów - wzmaganiu perystaltyki jelit Trawienie białek :  (1etap) Żołądek ( pepsyna – rozbija białka na mniejsze cząstki , podpuszczka działa na białka mleka powodując ich ścięcie), (2etap) masa pokarmowa miesza się z sokiem trzustkowym(trypsyna, chymotrypsyna – trawią białko) i żółcią , (3 etap) enzymy wybiórcze ...

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Jako składniki pokarmowe nazywane są inaczej lipidami i obejmują dużą grupę związków o różnorodnej budowie chemicznej, których wspólną cechą jest nierozpuszczalność w wodzie oraz rozpuszczalność w tzw. Pokarmowymi źródłami witaminy B6, są: steki wołowe, granatowa fasola, kukurydza, wątróbka, ryby i ziemniaki.

Budowa ludzkiego organizmu - UKŁAD POKARMOWY

Przewód pokarmowy wraz z gruczołami dodatkowymi ( wątroba i trzustka ) oraz narządami pomocniczymi ( zębami i językiem ) tworzy układ pokarmowy człowieka.

Budowa układu pokarmowego

UKŁAD POKARMOWY: - zbudowany z 3 błon: śluzowej (od strony żołądka, tkanka łączna wiotka z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi oraz nerwami), mięśniowej (dwie warstwy mięśni gładkich: okrężna- wew.

Charakterystyka ptaków - Układ pokarmowy

- brak zębów

- u wielu gatunków przełyk uległ rozszerzeniu w wole i tam ma miejsce wstępne rozmiękczanie

- żołądek ma budowę dwuczęściową: I część intensywne wydzielanie soków trawiennych - żołądek gruczołowy; II część silnie umięśniona, miażdżenie i rozcieranie pokarmu - żołądek...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ pokarmowy

- szeroka baza pokarmowa - bardzo sprawny aparat obróbki pokarmu - w życiu płodowym do organizmu przenikają wolne aminokwasy - w mleku matki występuje białko - kazeina (enzym reina wytrąca białko z roztworu) - heterodontyczne uzębienie i język - umięśnione wargi - z jamy gębowej pokarm trafia przez przełyk do żołądka, a stamtąd do dwunastnicy (wydzieliny trzustki i wątroby), jelito cienkie (ostateczne trawienie), jelito grube (resorpcja wody i ...

Choroby układu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego: a)przełyku: -zapalenie przełyku -żylaki przełyku -rak przełyku b)żołądka : -zapalenie błony śluzowej żołądka -choroba wrzodowa żołądka -rak żołądka c)dwunastnicy: -choroba wrzodowa dwunastnicy d)jelit: -ostre zapalenie jelit -przewlekłe zapalenie jelit -wrzodziejące zapalenie jelita grubego -rak jelita grubego e)wątroby i dróg żółciowych: -wirusowe zapalenie wątroby -marskość ...

Choroby układu pokarmowego - Choroba wrzodowa żołądka

Wrzód żołądka jest to ubytek w ścianie żołądka, obejmujący błony: mięśniową i śluzową oraz tkankę podśluzową. Wrzód jest miejscowym objawem choroby wrzodowej, która jest chorobą ogólnoustrojową, związaną w dużym stopniu z wpływami cywilizacyjnymi, występującą znacznie częściej u...

Choroby układu pokarmowego - Ostre zapalenie jelit

Choroba ta spowodowana jest zjedzeniem pokarmu nieświeżego lub zakażonego bakteriami (najczęściej z grupy Sallmonella i Shigella).

Ostre zapalenie objawia się bolesnością całego brzucha, biegunką, wymiotami, niekiedy także podwyższoną temperaturą ciała. Stolce są rozwolnione, wodniste lub...

Choroby układu pokarmowego - Przewlekłe zapalenie jelit

Jest wynikiem ostrego zapalenia jelit, ale może także rozwinąć się pod wpływem przewlekle działających czynników uszkadzających przewód pokarmowy (np.

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Rak jelita grubego może występować w różnych miejscach: najczęściej, bo w 50% umiejscawia się w odbytnicy, w 25% w esicy, w innych miejscach pojawia się rzadziej. Nowotwór najczęściej występuje u osób starszych.

Objawy zależą od umiejscowienia procesu nowotworowego, jego zaawansowania oraz rodzaju...

Choroby układu pokarmowego - Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

Po przedostaniu się larw do przewodu pokarmowego człowieka pasożyty osiedlają się w kosmkach jelita cienkiego. Mogą występować objawy neurowegetatywne poza układem pokarmowym (kołatanie serca,bóle głowy, stany rozdrażnienia).

Ewolucja Ukł. Pokarmowego

Wynika to z tego, że posiadają bardzo sprawny aparat obróbki pokarmowej. Przewód pokarmowy u ssaka zaczyna się jamą gębową otoczoną umięśnionymi wargami. Przewód pokarmowy kończy się odbytnicą.

KARACZAN WSCHODNI - Układ pokarmowy

Pętlicowato skręcony żołądek trawiący stanowi już jelito środkowe, jest najkrótszym odcinkiem przewodu pokarmowego, położonym już w odwłoku.

Powiązania między dolegliwościami układu pokarmowego a stylem życia

Ostatnim elementem układu pokarmowego jest trzustka.

Przewód pokarmowy

. Błona śluzowa wewn. - tkanka łączna wiotka z włosowatymi naczyniami krwionośnymi, limfatycznymi i nerwowymi

. Błona podśluzowa - większe nacz. krwion., limf., sploty i zwoje nerw.

. Błona mięśniowa, mięśnie gładkie, warstwa wewn. okrężna, zewn. podłużna.

. Błona zewn. tkanka łączna...

Układ pokarmowy - uwagi ogólne

splanchna) stosownie do ich różnych zadań możemy więc podzielić na cztery układy narządów: 1) układ trawienny, czyli pokarmowy, 2) układ oddechowy, 3) układ moczowo-płciowy i 4) układ wewnątrzwydzielniczy.

STOSUNKI OGÓLNE - układ pokarmowy

Drobne, mikroskopowej wielkości cząsteczki pokarmowe, które u zwierząt niższych dostają się do przewodu pokarmowego, mogą być przez komórki tego przewodu fagocytowane i następnie trawione śródkomórkowo.

RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I.

Skrzyżowanie drogi oddechowej i drogi pokarmowej

Droga pokarmowa w gardle rozdwaja się. Jama nosowo-gardłowa jest odcięta i zabezpieczona przed wnikaniem do niej pokarmu,, a otwarta jest wyłącznie droga pokarmowa z jamy ustnej przez część ustną i krtaniową gardła do przełyku.