Alergen

Alergen

Czytaj Dalej

ALERGENY, PODZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Chorzy z predyspozycją alergiczną uczuleni są % reguły na większą liczbę alergenów (alergia wieloważna), jednak w części przypadków może występować uczulenie w stosunku do pojedynczego alergenu (alergia jed-noważna).

Co to są alergeny?

Jednak jest to tylko ogólna zasada, ponieważ jeśli jakiś alergen dostanie się do krwiobiegu, może on spowodować reakcję alergiczną w niemal każdej części organizmu, także w narządach wewnętrznych.

Alergeny

Alergen może przedostać się do organizmu różnymi drogami: wnikać przez skórę, osiadać na spojów­kach, wraz z wdychanym powietrzem docierać do błony śluzowej górnych dróg oddechowych i o

ALERGEN

Alergenami mogą być białka, polisacharydy, toksyny bakteryjne lub antygeny upostaciowane (komórki bakterii, grzybów, pierwotniaków; inne obce ciała, a także wirusy).