Aleppo (muhafaza)

Aleppo (muhafaza)

Czytaj Dalej

ALEPPO

Arab. Haleb (1941), dawna~> Beroea, miasto w pn.-zach. Syrii, adm. ośrodek prow. Haleb, 563000 mieszk. (1965), w tym 30% chrześcijan; stolica 5 bpów kat. i 3 niekatolickich.

Pod wpływem monofizytyzmu i późniejszych herezji chrzęść, mieszkańcy A. podzielili się wyznaniowo na melchitów (wyznający...