Aleph (sekta)

Czytaj Dalej

Sekty religijne zagrożeniami dla optymalnego rozwoju młodego pokolenia

W historii ludzkości sekty są znane od wieków, jednak w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w naszym kraju nastąpiła wręcz eksplozja różnych ruchów religijnych, związków wyznaniowych, częstokroć określanych mia­nem sekt. Raporty o Stanie Bezpieczeństwa Państwa, a także inne opracowania...

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

W przynależności młodzieży do sekt tkwi wiele zagrożeń rzutujących na jej prawidłowy rozwój, takich jak:

izolacja od otoczenia;

wyrzekanie się rodziny i odejście od niej;

porzucenie nauki, pracy;

oddawanie wszelkich dóbr materialnych na rzecz sekty;

zrywanie kontaktów z...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - DEFINICJE SEKTY

Pojęcie "sekta" ma wielorakie znaczenie. Dotyczy jednak zawsze określonej wspólnoty, związku, grupy ludzi, która wyodrębniła się z jakiejś wielkiej religii, ruchu społecznego czy światopoglądowego. Pojęcie sekty trzeba więc rozpatrywać na różnych płaszczyznach.

Pojęcie "sekta" pochodzi z języka...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Sekta (CULT)

Jest to grupa ludzi, która posiada strukturę typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodzące od osoby lub osób znajdujących się na szczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Grupa psychomanipulacyjna

Pojęciem szerszym od sekty jest grupa psychomanipulacyjna, którą można scharakteryzować jako grupę, która poprzez stosowanie różnorodnych technik:

psychologicznych,

socjologicznych,

wykorzystanie fizyczne, psychiczne, materialne,

system ścisłej kontroli

Powoduje uzależnienie...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Cechy charakterystyczne sekty

Charyzmatyczne przywództwo. Grupa posiada lidera, posiadającego wizję wspólnoty. Występuje zazwyczaj jako pośrednik boga lub jego kolejne wcielenie (???). Lider w swoich decyzjach powołuje się na jedyną prawdę objawioną tylko jemu przez boga.

Bezgraniczne posłuszeństwo. Związane z...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Praktyki stosowane w sektach

Pranie mózgu. Dość złożony proces psychologiczny mający zmienić świadomość danej osoby na inną, odpowiadającą filozofii danej grupy. Skutkiem tego procesu jest zmiana osobowości, zmiana systemu wartości, zmiana spojrzenia na świat, itd.  Proces ten można z grubsza podzielić na trzy...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody działania sekt wg. D.Zarębskiej

- manipulacja psychiczna

- techniki hipnotyczne

- sugestie posthipnotyczne

- „pranie mózgu”

- odrzucanie dotychczasowego systemu wartości

- zmuszanie do zerwania więzi osobistych

- zmuszanie do darmowej pracy dla sekty

- surowa dieta i „krótki sen”

- stosowanie narkotyków

- brak zgody na kontynuowanie...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Skutki działania sekt

skutki psychiczne

- poczucie izolacji

- utrata woli

- utrata umiejętności samodzielnego myślenia

- ograniczenie słownictwa

- skłonność do euforii i depresji

skutki fizyczne

- brak możliwości uprawiania sportów

- niedożywienie

- zmniejszenie odporności organizmu

skutki...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody werbunku do sekt

Pierwszy kontakt – zainteresowanie myślą, ideą, kolportaż materiałów sekty, metoda flirtu

Bombardowanie miłością – patrz wyżej

Dezinformacja narzędzie narzucania swojej woli ludziom poprzez programowanie ich zachowania w drodze oddziaływania duchowego. Dezinformacja zawsze jest w...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ?

Stale pojawiają się nowe grupy religijne. Niektóre z nich są niebezpieczne, ponieważ stosują wobec swoich członków niedozwolone techniki manipulacji. Nie wszystko, o czym jesteśmy informowani przez werbujących na ulicy czy ogłaszających jakieś spotkanie ludzi, jest dobre i dla nas pożyteczne.

Niektóre...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Czy mamy do czynienia z sektą?

1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie).

2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.

3. W grupie znajdują Państwo wszystko, czego do tej pory na próżno szukaliście.

4. Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru lub...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

- rozmowa z dzieckiem na temat jego nowej religii.

- zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sekt, w które uwikłane jest dziecko.

- należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę

- podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia...

JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Profilaktyka

- konferencje, spotkania na temat zagrożeń sekt w celu dostarczeniu podstawowych informacji zarówno dla dzieci jak i dorosłych

- informacje dla dorosłych jak rozmawiać z dzieckiem zbuntowanym

- należenie do grup modlitewnych-parafialnych, gdzie krzewi się wiara, siła woli

- uczestnictwo w...

W jaki sposób można rozpoznać czy dana grupa jest sektą?

- Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe). 

- Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 

- W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś. 

- Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub...

Jak rozpoznać, że dana osoba ma kontakt z sektą?

Zmiana diety, zmiana stylu ubierania, zmiana przyzwyczajeń, zmiana aspektów religijnych, zmiana starych zwyczajów i zachowań.

GRZYBOWSKA SEKTA

Nazwa ruchu rei. zainicjowanegow okresie międzywojennym w Kościele prawosł. przez EliaszaKlimowicza.

W rodzinnej wsi Mała Grzybowszczyzna Klimowicz wybudował1905-26 cerkiew, lecz 1928 popadł w zatarg z prawosł. władzamikośc; obrona tradycji lud., krytyka duchowieństwa prawosł.i akcentowanie eschatol...

Recenzja książki "Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożenia."

Celem tej książki jest zwrócenie uwagi czytelnika na problemy młodego człowieka, który w trakcie tworzenia swojej autonomii chciałby w sobie bądź w otoczeniu coś zmienić. Nie tylko młodzi ludzie, ale także starsi są podatni na propagandę, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona wartości duchowych, rozwoju człowieka pod względem intelektu, psychiki i zdrowia. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami zjawiska, które niepokoi niemal wszystkich rodziców i wychowawców. Zjawisko to ...

Sekty

Zdefiniowanie pojęcia "sekta" jest wyjątkowo trudne. Dotychczas powstało kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset definicji, a żadna z nich nie oddaje zjawiska wystarczająco całościowo, by wszyscy ją zaakceptowali. Praktycznie każdy ośrodek informacji o sektach posługuje się swoją własną. I Próba definicji sekty Ujęcie językowe Łac. sequor - iść, podążać za kimś, czyli sekta to droga, którą się podąża, sposób postępowania. Inni wywodzą słowo "sekta" od ...

Sekty wystepujace w polsce

Sekty w Polsce - perspektywa społeczna I. Problemy terminologiczne 1. Zdefiniowanie pojęć i terminologii dotyczącej fenomenu tzw. sekt stwarza olbrzymie trudności. Wynika to z faktu, iż z jednej strony zagadnienie to stanowi zróżnicowaną, niejednoznaczną, skomplikowaną rzeczywistość, z drugiej natomiast brak jest ścisłej i spójnej terminologii w tym zakresie w obrębie socjologii, religioznawstwa i psychologii społecznej oraz innych dziedzin nauk. Bez zdefiniowania ...