Alenquer (Pará)

Alenquer (Pará)

Czytaj Dalej

Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna...

Budowa ludzkiego oka - DLACZEGO CZŁOWIEK MA PARĘ OCZU?

Gdy patrzymy na przedmiot ustawiony bardzo daleko od nas osie patrzenia obu oczu ustawione są prawie równolegle. Jeżeli przedmiot ten będziemy zbliżali w naszym kierunku, to mięśnie gałek ocznych będą zmieniać położenie gałek tak by osie widzenia podążały za tym przedmiotem, a tym samym przecięły...

Dziedziczność - Pary chromosomów

Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. W chromosomach występują pewne różnice: kobieta posiada wszystkie 23 pary w kształcie X, podczas gdy mężczyzna posiada 23 chromosomy w kształcie X i drugie 23 w...

Epoka pary w górnictwie

Pojawienie się w XVIII wieku maszyny parowej stanowiło krok milowy w górnictwie. Siła pary słu­żyła wentylacji i wypompowywaniu wody z pod­ziemnych chodników, jak również wydobywaniu na powierzchnię ciężkich wózków z urobkiem. Ko­lej żelazna przewoziła następnie duże ilości surowca wszędzie...

Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej

 

Przekaz informacji w układzie endokrynnym dokonuje się na 3 głównych drogach:

droga endokrynna – przekaz informacji dokonuje się za pośrednictwem układu krążenia. Musi istnieć komórka wyspecjalizowana, zwana komórką dokrewną, która albo tworzy gruczoł wydzielania wewnętrznego (gruczoł...

PARA CZERWONA. Obrazek współczesny narysowany z natury, powieść J.I. Kraszewskiego

PARA CZERWONA. Obrazek współczesny narysowany z natury, powieść J.I. Kraszewskiego (pierwotny tyt. Panicze) z cyklu „obrazków" Bolesławity, wyd. w Poznaniu 1864 (fikcyjna informacja na karcie tyt.: Lipsk 1865), dedykowana P. Wilkońskiej. Pisarz rozwija podejmowane w —» Dziecięciu Starego Miasta problemy...

BELÉM do PARA

Archidiecezja w Brazylii; bpstwo erygowano 4 III 1719 jako sufr. Lizbony, podniesione 1 VI 1906 do rzędu metropolii.

B. podlegają prałatury niezależne: Abaeté do Tocantins, Cametá,Guamá, Macapá, Marajó, Óbidos, Ponta de Pedras,Santarém, Santísima Conceiçào do Araguaia, Xingú. Miasto B.,stolica stanu Para, ma...

Środki para - i pozataryfowe.

Do parataryfowych zalicza się najczęściej te środki nie będące cłami, które powodują ograniczenia w handlu zagranicznym i mają skutki identyczne, jak cła. Ich stosowanie prowadzi do wzrostu ceny importowanego towaru. Nie mają one charakteru globalnego i nie dotyczą wszystkich uczestników wymiany zagranicznej. Obejmują najczęściej niektóre podmioty i wybrane towary. Do środków tych zaliczamy: opłaty wyrównawcze, podatki importowe, subwencje, dumping i inne opłaty.

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Przemiana termodynamiczna, ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fizycznego od stanu początkowego A do końcowego B; jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces termodynamiczny jest zw. równowagowym ( kwazistatycznym), jeśli jest inaczej, to proces jest zw. nierównowagowym (niekwazistatycznym). Proces termodynamiczny przebiegający od A do B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) układu ...

Para biokinematyczna

para biokinematyczna; ruchome połączenie dwóch członów kostnych w stawie. Stawy mają określoną licz­bę więzów, co określa ich ruch­liwość (od 1 do 3 stopni swobody). Zniesione zostają ruchy postępowe, a pozostaje jedynie możliwość ruchów obrotowych.

PARA

Gr. para - przy, obok, za. Jako pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczanieraz zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co wyraża wyrazgłówny, druga część wyrazu złożonego. W znaczeniu potocznym tę częśćwyrazu można tłumaczyć jako - niby. I tak np. pojęcie paramedycynaoznaczałoby...

Nagrzewanie częściowe parą i powietrzem

Częściowe zabiegi nagrzewania parą lub powietrzem były często stosowane w wieku XIX i na początku bieżącego stulecia. Obecnie stosuje się je rzadko. Istnieją dwie metody częściowego nagrzewania parą:

-    łaźnie szafkowe,

-    natrysk parowy.

Łaźnie szafkowe były stosowane na kończyny, na...