Alemanowie

Czytaj Dalej

Alemanowie i Bawarowie chrześcijańscy

W niektórych ośrodkach, jak Zurych i Bregenz, Alemanowie zniszczyli nieomal całkowicie chrześcijaństwo,w innych zachowały się kościoły, a nawet utrzymało się biskupstwo w Konstancji.

ALEMANOWIE, Alamanowie

Związek plemienny wśród Germanów, powstały prawdopodobnie w wyniku połączenia się Semnonów i innych drobnych plemion swewskich.

W pocz. III w. A. osiedlili się nad środk. Renem i Menem, skąd atakowali prowincje rzym.; pod naporem Burgundów przesunęli się 455 na tereny dzisiejszej pn. i wsch. Szwajcarii...