Alemannia Wrocław

Czytaj Dalej

WROCŁAW i jego związki z literaturą polską

WROCŁAW, miasto woj., od 1975 woj. miejskie, na Nizinie Śl., nad Odrą, hist. stolica Śląska. Ślady grodów z X-IX w. p.n.e. We wczesnym średniowieczu był jednym z grodów Ślężan. Nazwę W. (łac. Wratislavia) łączą niektórzy historycy z imieniem czes. ks. Wratysława I (zm. 921). Najpóźniej 990 W...

WROCŁAW

(dpn. Wrocławia) Nazwa oznacza miejsce należące do człowieka imieniem Wrocław (dpn. Wrocława), skr. z Wrocisław, tj. ten, który 'wraca sławny' a. '(przy)wraca sławę', znanego też jako Warcisław, zdrobn. Warsz, zob. Warszawa.

Początki budownictwa murowanego w XII w. Gród śrdw. z podgrodziem, ośrodek...

FALKENER MICHAŁ, Michał z Wrocławia

ur. 1 4 6 0 weWrocławiu, zm. 9 XI 1 5 3 4 w Krakowie, filozof i teolog.

Po studiach od 1 4 7 9 w Akademii Krak. uzyskał 1 4 8 1 tytuł bakalarza, a 1488 magistra artium, podejmując nast. (jakoextraneus) wykłady na tym wydz.; 1493-94 zajmował kolegiaturęastronomii Marcina Króla z Przemyśla, a 1494...

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia

1. Ogólny szkic analizowanego rynku. Rynek poddany analizie zalicza się do sektora usługowego, a po części na pewno do rozrywkowego. Pod względem wieku jest to jeden ze starszych globalnych rynków. Z biegiem lat ewoluował on jednak w bardzo znacznym stopniu. Początkowo opierał on się jedynie na zapewnieniu przez oferenta klientowi noclegu, później strawy i tak z biegiem lat doszliśmy do takiego stanu rzeczy, w którym każdy szanujący się hotel ma dodatkowe usługi (czy ...

Media lokalne- Wrocław

„Tu ( na prowincji) ludzie stykają się ze sobą bezpośrednio, wiedza i pragną wiedzieć o sobie więcej, biorą życie konkretniej, prościej i bardziej z uczciwej strony, kierują się bardziej zdrowym rozsądkiem, niż abstrakcyjnymi rozważeniami, przywiązani są do miejsca i do lokalnych osobliwości, przedkładając sprawy lokalne, własne, ponad sprawy ogólnopaństwowe czy światowe,(…)” 1 Media Lokalne/ przykłady Wrocław Media lokalne są to instytucje dążące ...

Wrocław podczas oblężenia - Festung Breslau.

W tym roku minęła 56 rocznica kapitulacji Festung Breslau. Oblężenie Wrocławia przez wojska rosyjskie trwało 80 dni. Do samego końca toczyły się zaciekłe walki. Aby ułatwić sobie obronę, dowództwo niemieckie zastosowało taktykę spalonej ziemi. Spychane do centrum niemieckie wojsko niszczyło całe kwartały ulic, paląc i wysadzając setki budynków. Tragiczny w skutkach okazał się pomysł budowy zapasowego lotniska na obszarze dzisiejszego placu Grunwaldzkiego. W gruzach ...

Wybrane ulice Wrocławia – ich przedwojenne nazwy i zarys historyczny.

*Ul. Powstańców Śląskich – Strasse der SA Idzie od torów kolejowych, przy których kończy się Świdnicka, do rogu ul. Krzyskiej i Armii Radzieckiej. W dawnych czasach okolicę zamieszkiwali okoliczne tereny zagrodniczy, którzy tradycyjnie trudnili się uprawą warzyw i dostarczaniem ich do miasta. Był to rejon suchy, zdrowy, a przy tym urodzajny-był przez to gęsto zaludniona. Wzdłuż tej ulicy biegła trasa wylotowa z miasta. Projekt zaniedbanej dotąd szosy i ...

Wrocław- gotycki ratusz

Oszybkiej rozbudowie Wrocławia w XIII wieku zadecydo­wała lokacja miasta w 1261 roku na prawie magdebur­skim, co uniezależniało je od władzy książęcej. Wzniesio­ny wówczas na środku rynku ratusz, siedziba władz miejskich, był parterowy. Odbywały się w nim doroczne zgromadzenia miesz­czan, a na co...

Wrocław

Stolica Śląska i woj. dol­nośląskiego, miasto na Ni­zinie Śląskiej, wychodzące zabudową daleko poza do­linę Odry, w rejonie ujść Oławy, Widawy, Ślęzy, By­strzycy i dwunastu mniej­szych cieków. Węzeł dróg, linii kolejowych i lotniczych oraz komunikacji rzecznej, 636 tys. miesz­kańców. Stałe...