Alemannia Aachen (piłka siatkowa kobiet)

Czytaj Dalej

Metodyka nauczania odbicia górnego - piłka siatkowa.

Odbicie piłki sposobem górnym w przód Przebieg ruchu: Odbijający przemieszcza się szybkimi, krótkimi krokami z pozycji gotowości na miejsce z którego ma nastąpić nagranie. Wszystkie ruchy w stronę piłki powinny być zakończone przed kontaktem z nią. Podczas odbicia uczeń znajduje się w pozycji rozkrocznej pod piłką, stopy rozstawione są na szerokość bioder a jedna z nich wysunięta jest o pół lub całą długość do przodu. Ciężar ciała spoczywa raczej na ...

Piłka siatkowa

Rozgryw­ki II grupy startowej inwalidów od­bywają się także z drużynami nie-in wal idów wg obowiązujących przepi­sów Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

Portrety kobiet w literaturze

Jedną z najpiękniejszych postaci greckiej literatury jest niewątpliwie Antygona, tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa, wspaniała córa króla Edypa, pochodząca 2 naznaczonego piętnem tragizmu rodu Labdakidów. Jest kochającą siostrą, odważną kobietą, śmiało przeciwstawiającą się bezdusznym nakazom...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Konwencja o prawach politycznych kobiet. Dnia 20.12.1952 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło pierwsza umowę dotyczącą wyłącznie praw kobiet. Umowa ta stwierdza, że kobiety maja na równi z mężczyznami prawo uczestniczenia w wyborach, zajmowania urzędów publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych...

Ochrona pracy kobiet

Kodeks Pracy zakazuje zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Rodzaje tych prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10.09096r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietą. Na podstawie w/w rozporządzenia pracodawca powinien ustalić zakładowy wykaz prac...

Karty Kanban - Kolorowe piłki, żetony, liczydła

Gdy w linii montażowej w Fabryce Silników koncernu KAWASAKI zapas danej części osiąga wartość graniczną, montażysta przesyła kolorową piłeczkę do stanowiska wykonawczego, informując tym samym o konieczności produkcji tej właśnie części.W wytwórni sprzętu komputerowego w :Minneapolis stosuje się...

Wyjaśnij różnice w stopniu homeorezy kobiet i mężczyzn

Obie płcie różnią się stopniem homeorezy, a mianowicie:

1) obserwuje się większą u kobiet niż u mężczyzn odporność na „wytrącenie w dół”;

2) większą u płci żeńskiej odporność na „wytrącenie wzwyż”.

Gorsza u płci męskiej niż u żeńskiej homeoreza polega na słabszej u mężczyzn...

Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego obejmuje wszystkie pracownice niezależnie od długości okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem są pracownice zatrudnione na okres próbny krótszy niż miesiąc.

Na ochronę tę składa się:

1.zakaz wypowiadania i...

Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest jedną z zasad konstytucyjnych, na tle polskiej konstytucji art. 32 ust. 2, jest zaznaczona generalna zasada że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Do tego art. w celu podkreślenia ważności...

Jakie są przyczyny niepłodności kobiet?

Istnieje wiele przyczyn niepłodności u kobiet. Bywa, że owulacje są bardzo nieregularne, co uniemożliwia ustalenie najlepszego terminu stosunku. Produkcja hormonów kontrolujących cykl menstruacyjny może być nieprawidłowa. Niepłodność mogą spowodować narkotyki, infekcje, problemy psychiczne lub...

Obowiązki kobiet i mężczyzn w różnych społeczeństwach

Różnice między kobietami i mężczyznami sprawiają, że mają oni do wypełnienia różne role w społeczeństwie. Są one jednak uwarunkowane kulturowo, zakres obowiązków kobiet i mężczyzn jest różny w różnych społecznościach. W większości społeczeństw panuje zgoda, co do konieczności podziału...

BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet

BLUSZCZ. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet, tygodnik,wyd. w Warszawie 1865-1939 (z przerwą 1919-20). Założycielemi wydawcą był M. Gliicksberg, nast. wydawcy: od1902 P. Laskauer i Ska, od 1921 Koło Polek, od 1924 SpółkaWyd. „Bluszcz". W 1865-96 redagowała pismo M. Ilnicka,(współred. 1868-94 S...

DOM KOBIET. Sztuka w 3 aktach

DOM KOBIET. Sztuka w 3 aktach, dramat psychol.-obycz.Z. Nałkowskiej, wyst. w Warszawie 1930, wyd. tamże t.r.Doskonale skomponowany, z a c h o w u j e  j e d n o ś ć  m i e j s c a i akcji.Rodzina kobiet owdowiałych l u b opuszczonych przeżywa rozpaczj e d n e j z nich, Joanny, która świeżo s t r a c i ł a...

Efekt "niskiej piłki" = przynęta (Cialdini)

 

Decyzje pociągające za sobą zaangażowanie mają tendencje do samopodtrzymywania, gdyż utrwalają się. Ludzie często dodają sobie nowe powody i uzasadnienia, by usprawiedliwić już podjęte decyzje.

W konsekwencji zaangażowanie często trwa pomimo zaniku warunków, które je początkowo wywołały...

NIEWIASTA, tygodnik społ.-kult. dla kobiet

NIEWIASTA, tygodnik społ.-kult. dla kobiet, wyd. w Krakowie 1860-63, przez K.J. Turowskiego. „N." zasadniczo głosiła program solidaryzmu nar., propagowała obywatelski wzór pełnej cnót kobiety patriotki. W piśmie jednak zamieszczało swe prace wielu pisarzy młodych, należących do tzw. pokolenia...

ŚWIT, ilustr. tygodnik dla kobiet

ŚWIT, ilustr. tygodnik dla kobiet, wyd. w Warszawie 1884-87 przez S. Lewentala. Faktycznym redaktorem i kierownikiem lit. tygodnika była M. Konopnicka, nast. 1886-87 W. Marrene. Pismo liberalno-demokratyczne, propagowało pozytywist. model emancypacji, przedstawiany m. in. w artykułach: A. Dygasińskiego...

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet

TYGODNIK MÓD I POWIEŚCI, ilustr. magazyn kult. i beletrystyczny dla kobiet, wyd. w Warszawie 1862-1915, początkowo (do 1871) pt. Tygodnik Mód i Nowości, 1913 pt. Tygodnik Mód i Powieści. Nasz Dom, 1913-15 pt. Nasz Dom. Tygodnik Mód i Powieści; red. i wyd. przez J.K. Gregorowicza (1862-89), 1890-1902 przez...

Emancypacja kobiet

Kobiety, które od zarania dziejów uznawano za gorsze w stosunku do mężczyzn, w XIX w. zaczęły poszerzać swoje perspektywy życiowe i zdobywać coraz więcej praw. W wyniku tego wywalczyły dla siebie prawo do głosowania, co jednak nie zakończyło ich zmagań o równouprawnienie.

Pozycja kobiet różniła...

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

 

Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

AKWIZGRAN, Aachen, Aix - la - Chapelle

Miasto w Nadrenii (NRF), stolica średniow. cesarstwa, miejsce pielgrzymek, od XIX w. bpstwo. Karol Wielki założył w A. drugą, obok Rzymu, stolicę cesarstwa i tu zosta) pochowany (na tronie w pozycji siedzącej); 789-1023 i 1132 odbyły się w A. 24 synody.

W 1000 ces. Otton III ufundował kościół i...