ALEKSY, Siergij Władimirowicz Simanski

ur. 27 X 1877 w Moskwie, zm. 17 IV 1970 tamże, Patriarcha Moskwy i całej Rusi. Studiował prawo 1896-99 w uniw. moskiewskim, teologię 1900-04 w Akademii Duch. w Moskwie, po czym wykładał tamże teologię i prawo kan.; 1913 został bpem tichwińskim, 1921 przeniesiony do Petersburga z tytułem wik. bpa...

ALEKSY ze LWOWA OP

zm. ok. 1613, Misjonarz w Mołdawii. Wskrzesił przed 1605 misje domin, w tym kraju; wskutek jego zabiegów pap. Paweł V wznowił 1606 dawne przywileje braci pielgrzymujących (--> dominikanie); od 1607 był wykładowcą w studium dominikanów we Lwowie.

 

S. Okalski, Russia florida rosis et liliis, Lw 1646, I 33;...

ARYSTYN ALEKSY, Ansíenos Aléxios

Żył w XII w., kanonista bizantyjski. Grek z pochodzenia; studiował gramatykę, retorykę, prawo, filozofię i teologię; początkowo był sędzią, ale wezwany do Konstantynopola przez ces. Jana II Kom-nena, przyjął wyższe święcenia i pełnił urząd wielkiego ekonoma oraz nomofilaksa (kustosza) kościoła...

BRASSE ALEKSY ks.

Aleksy B.

CHRISTE, LUX VERA, BONITAS ET VITA

Hymn w dziennym oficjum czytań na środy (2 i 4 serii tygodnia) ; stanowi II cz. hymnu -> Ad preces nostras, anonimowego autora z X w.;

utwór, w którym Chrystus nazwany jest światłością, dobrocią, życiem i radością świata; wyraża dziękczynienie za zbawienie przez jego krew, oraz prośbę o odsunięcie...

Św. Aleksy

AleksyAleksy był synem Eufemiana jednego z najznakomitszych mężów w Rzymie. Aleksy trwał w modlitwach słudzy domowi często go wyśmiewali. Przez 17 lat Aleksy mieszkał u ojca, gdy poczuł, że zbliża się koniec jego życia.

Święty Aleksy Falconieri

Aleksy Falconieri, zakonnik. Aleksy zmarł w 1310 r.

Święty Aleksy

Aleksy był ulubioną postacią w średniowiecznej literaturzei w sztuce scenicznej. Aleksy przedstawiany jest w ubiorze pustelnika lub pielgrzyma, czasami jako postaćleżąca pod schodami.

Patriarcha Aleksy

Sergiusza w Paryżu, formalnie związany zpatriarchatem konstantynopolitańskim, oraz profesor Alexander Schmemann, prodziekan prawosławnegoseminarium św.

Średniowieczny bohater pozytywny - Legenda o św. Aleksym

Dlatego bohaterami współczesnymi stają się — równie dla nas anachroniczni jak dla człowieka renesansu ów Aleksy czy św. Aleksy, zachował swą popularność, choć już nie w tak szerokim zakresie, jeszcze przez wiele wieków.

Pokswirusy, gł. wirus ospy prawdziwej (Variola Vera Virus = VARV)

Pokswirusy to złożona grupa wirusów, obejmująca największe wirusy zwierzęce. Pokswirusy cechują się złożoną symetrią, ich kształt zależy od rodzaju, są jednymi z najbardziej skomplikowanych pod względem budowy wirusów. Czasem, ale nie zawsze, posiadają osłonkę lipidową. Dzięki...