Aleksja (medycyna)

Czytaj Dalej

Gerontologia - Szanse medycyny estetycznej w hamowaniu procesu starzenia się organizmu ludzkiego

Szanse zahamowania procesu starzenia się upatrujemy w medycynie estetycznej:

- menopauza( 45-55 r.ż.)

-starzenie się skóry ma charakter grawitacyjny, obwisłe policzki

- mniejsza ilość wody, promienie UV

- zabiegi odbudowujące, poprawiające skórę kremy

- biostymulacja ( masaże)

- zabiegi korekcyjne (...

Zatrucia ołowiem - Medycyna – dietetyka

Ołów - jest pierwiastkiem toksycznym dla naszego organizmu. Dostaje się do naszego organizmu z powietrzem, żywnością i wodą lub przez kontakt z wyrobami przemysłowymi zawierającymi ołów lub jego związki, jak; farby, akumulatory, naczynia pokryte glazurą ołowianą, niektóre wyroby z porcelany, wyroby z...

Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Można wprowadzić niejaki podział fal wysokich częstotliwości (0,8 – 30 MHz), ze względu na ich zastosowanie. Dzielą się one na formę bierną (diagnostyka) i czynna (leczenie schorzeń). Czynne zastosowanie ultradźwięków, od czasów pionierskich badań Pohlmana (1935r.) zostało wprowadzone do wielu...

Rekombinacja DNA w medycynie i farmacji

Pierwszym udanym eksperymentem tego typu było wyprodukowanie ludzkiego białka - somatostatyny - 14 aminokwasowego neurotransmitera peptydowego. Gen kodujący somatostatynę został zsyntetyzowany chemicznie i sklonowany w wektorze plazmidowym eksprymowanym w E.coli. Pierwszym komercyjnym produktem była ludzka...

Specyfika kultury i medycyny chińskiej

W medycynie starożytnych Chin stosunkowo małą rolę odgrywał pierwiastek sakralny. Była zawodem świeckim uprawianym zarobkowo. Zasadniczą rolę poza pewnymi założeniami fizjologiczno-filozoficznymi odgrywała empiria. Chińczycy odnotowali wyjątkowe osiągnięcia w ziołolecznictwie.

Pierwszy zielnik...

Starożytna Grecja - Medycyna

HIPOKRATES (ok. 460-377), lekarz gr., zw. ojcem medycyny; gł. przedstawiciel słynnej koskiej (z wyspy Kos) szkoły lekarskiej; oparł medycynę na zasadach racjonalnych, naukę jego cechowała troska o chorego, wnikliwa obserwacja lekarska i log. wyciąganie wniosków prognostycznych; wywarł ogromny wpływ na...

Społeczne funkcje medycyny

* Ochrona zdrowia- główna funkcja.

* Badania naukowe i wprowadzanie nowych metod leczenia.- Prowadzenie badań nad schorzeniami i dolegliwościami, opracowywanie sposobów ich leczenia.

>

Jakie jest znaczenie roślin w medycynie?

XX wiek w farmakologii, czyli nauce o lekach i ich działaniu na organizm, charakteryzuje domi­nacja leków syntetycznych, jednak w ostatnich dziesięcioleciach farmakolodzy wzorem starożyt­nych zielarzy, zaczęli interesować się roślinami, uznając je za nowe źródło substancji leczniczych. Ocenia się...

Światłowody w medycynie

Opracowuje się inne rozwiązania. Lamp podczer­wonych używa się do przyspieszania schnięcia farby, a zarówno lampy podczerwone, jak i ultra­fioletowe stosuje się w lecznictwie. Wytworzono endoskopy z lampami, by móc je wsuwać do wnętrza operowanego pacjenta, tak by chirurdzy operujący za pomocą...

Jakie jest zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie?

Zdobycze współczesnej techniki znacznie zmniejszyły liczbę przypadków, w których medycyna jest bezsilna. Mimo ogromnego postępu, ciało ludzkie nie odkryło jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Podczas ostatnich trzech dziesięcioleci świat był świadkiem niezwykłego rozwoju nauk medycznych. Takie...

Czy medycyna rozwija się we właściwym kierunku?

Postęp w naukach medycznych doprowadził do pojawienia się wielu wątpliwości natury etycznej. Czy medycyna rozwija się we właściwym kierun­ku? Czy ograniczone środki finansowe przeznacza się na rozwiązywanie najważniejszych problemów? Czy możliwości, jakie otwierają przed człowiekiem coraz to...

Czym jest medycyna junani?

Medycyna junani jest bardzo popularna w społecznościach muzułmańskich połu­dniowej Azji. Medycyna junani oparta na pracach starożytnego greckiego lekarza, Galena, zalecała równowagę czterech so­ków (humorów) - śluzu, krwi, żółci i czar­nej żółci (prawdopodobnie krwi żylnej) - i ich związek z...

Czym jest medycyna ayurvedic?

Wiele podobieństw do homeopatii wykazu­je medycyna ayurvedic, powszechnie sto­sowana przez Hindusów od około 3000 lat. Jej teoretyczne podstawy zostały za­warte w pismach sanskrytu. Medycyna ayurvedic jest oparta na zasadzie, że zdro­wie zależy od utrzymania idealnej rów­nowagi pomiędzy trzema...

Jakie jest zastosowanie maści w medycynie?

Maści często zawierają różne rodzaje leków lub substancji aktywnych. Obejmują one antybiotyki leczące infekcje; leki antyhistaminowe przeciw reakcjom alergicznym; sterydy łagodzące stany zapalne; środki antyseptyczne pomagające leczyć zainfekowane rany i otarcia. Przy sprzedaży często wymaga się...

Co to jest medycyna sądowa?

Chyba każdemu z nas zdarzyło się oglądać pro­gramy TV i filmy, na których ekspert sądowy bada, czy na znalezionych zwłokach nie występują ślady narkotyków czy użycia przemocy i ocenia przy­puszczalny czas zgonu na podstawie stanu rozkła­du ciała i stężenia pośmiertnego. Medycyna sądowa...

Co to jest medycyna naturalna?

W dzisiejszym, zdominowanym przez najnowsze zdobycze techniki świecie wiele osób poszukuje naturalnych metod ochrony zdrowia. Medycyna alternatywna, inaczej naturalna, niegdyś odrzucona jako zabobony, obecnie znajduje swoich zwolenników na równi z medycyną konwencjonalną. System opieki medycznej...

Czym jest podejście holistyczne w medycynie komplementarnej?

Elementem wspólnym dla wielu komplementarnych systemów medycznych jest podejście holistyczne. Odnosi się do stosunku do pacjenta i jest odpowiedzią na często powtarzaną krytykę, że medycyna konwencjonalna zajmuje się wyłącznie objawami i przypadkami, a nie samymi ludźmi. Weźmy pod uwagę ten...

Co to jest medycyna manipulacyjna?

Tak zwana medycyna fizyczna lub manipulacyjna obejmuje różne formy masażu, osteopatię (gałąź medycyny lecząca manipulacjami kręgów) i kręgarstwo. Niektóre z tych praktyk zostały zaakceptowane i zastosowane w ramach konwencjonalnej medycyny zachodniej.

Co to jest Medycyna Komórkowa?

 

Medycyna Komórkowa koncentruje się na funkcji komórek - najmniejszych jednostek funkcjonalnych budujących nasze organy i całe ciało. Zdrowie lub choroba rozstrzygają się, nie jak do tej pory sądzono, na poziomie organów - stan naszego zdrowia zależy od funkcji milionów komórek naszego ciała. Wszystkie...

ZAZDROŚĆ I MEDYCYNA, powieść M. Choromańskiego

ZAZDROŚĆ I MEDYCYNA, powieść M. Choromańskiego, druk. we fragmentach 1932 w „Kulturze" i „Wiadomościach Lit.", wyd. w Warszawie 1933 (reedycja w tym samym roku). Akcja utworu rozgrywa się na motywie klas. trójkąta małżeńskiego; jej gł. wątek - dążenie zazdrosnego, targanego niepewnością i...