Aleksja (księżniczka holenderska)

Aleksja (księżniczka holenderska)

Czytaj Dalej

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

GENOWEFA KSIĘŻNICZKA BRABANCKA

Bohaterka legend lud., sięgających VIII w., przypomniana w Złotej legendzie (ok. 1250; zob. Złoty) J. de Voragine'a, a potem szerzej, w tekście mnicha nm. z XV w., Mathiasa Emicha. Córka księcia Brabantu, żona Zygfryda von Hohensimmern, hrabiego T rewiru, który nazajutrz po ślubie musiał wyjechać na...

KSIĘŻNICZKA

Córka księcia. Księżniczka czardasza, nm. Csdrd&sjurstin, operetka (Wiedeń 1915, wyst. pol. Warszawa 1917) Imre Kalmana, libretto: Leo Stein i Bela Jenbach.

Najpiękniejszy, obok Wesołej wdówki, przykład nowej operetki wiedeńskiej, największy sukces kompozytora, któremu wyjątkowe bogactwo arii i melodii...

Aukcja holenderska

Charakterystyka

Aukcja holenderska (zwana również mechaniczną lub zegarową) to rodzaj aukcji gdzie podawane są dwie ceny: minimalna oraz wywoławcza (przeważnie dużo wyższa od poprzedniej). Ceny te są podawane przez sprzedającego przed rozpoczęciem aukcji. Uczestnicy znają tylko cenę wywoławczą, od...

ALGONKIŃSKO-HOLENDERSKA WOJNA 1641-1645

Rozwój osadnictwa holender­skiego na obecnej Staten Island i Hacken-sack, w stanie Nowy Jork, wywołał gniew Indian Algonkinów, do których należały te tereny. Gdy latem 1641 administrator kolo­nii holenderskiej, William Kieft, zażądał od Algonkinów daniny, Indianie napadli na osadników na Staten Island i...

ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA NA JA­WIE 1810-1811

Generał-gubernator Ho­lenderskich Indii Wschodnich, Herman Willem Daendels (1762-1818) ufortyfikował Jawę (część Indonezji) w obawie przed atakiem Brytyjczyków (patrz napoleońskie wojny 1803-1815). W 1810 ekspedycja angiel­skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej pod dowództwem Gilberta Elliota, hrabiego Minto...

HOLENDERSKA WOJNA 1672-1678

Król Francji Ludwik XIV (1638-1715) dążył do opanowania Niderlandów hiszpańskich; je­go plany udaremnił zorganizowany przez Holandię trójstronny sojusz Anglii, Szwecji i Holandii w 1668 (patrz dewolucyjna wojna 1667-1668). Ludwik chciał się zemścić na Holandii, zamierzał ją podbić. W celu pozbawienia...

HOLENDERSKA WOJNA 1780-1784

Rewo­lucja amerykańska sprawiła, że Wielka Bry­tania stała się wrogiem większości krajów europejskich, ponieważ Brytyjczycy nie uz­nawali neutralności i przechwytywali wszys­tkie statki, bez względu na ich charakter. Utworzono „Ligę zbrojnej neutralności" i zagrożono wojną, jeżeli Wielka Brytania...

HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

W 1621 powołano holenderską Ko­mpanię Zachodnioindyjską do prowadzenia handlu w Nowym Świecie (Ameryka Pół­nocna i Południowa), a przede wszystkim w celu wyparcia Portugalii z jej posiadłości na tych terenach, podobnie jak to zrobiła analogiczna kompania na Dalekim Wscho­dzie. W 1624 flota kompanii...

JAWAJSKO-CHIŃSKO-HOLENDERSKA WOJ­NA 1740-1743

Przez całe wieki chińscy kupcy handlowali z portami na wyspie Jawa. Po założeniu przez holenderską Kompanię Wschodnioindyjską głównej siedziby w Ba-tawii (Dżakarta), osiedlili się tam Chiń­czycy, którzy włączyli się aktywnie do han­dlu. Z czasem Chińczyków było więcej niż Europejczyków...

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

Na początku XVII w. Holendrzy zyskali prze­wagę w Indiach Wschodnich (Archipelag Malajski wraz z Indochinami i Indiami) i zaczęli usuwać Portugalczyków z tych obszarów, na których osiedlili się przed stoma laty. W 1602 wielka portugalska flota wojenna została pobita przez Holendrów u wybrzeży Wysp Banda...

HOLENDERSKI APOSTOLAT JEDNOŚCI, Apostolat der Hereniging

Kat. ruch zjednoczeniowy (—» jedność Kościoła)powstały w Holandii w celu duchowego i materialnegowspierania chrzęść. Wschodu.

Wywodzi się z tzw. Komitetu dla Misji Ukraińskich, zał.1919 przez katolików hol., pragnących dopomóc materialniewiernym obrządku gr.kat. w Galicji po zniszczeniach...

HOLENDERSKI KATECHIZM

Powstały na żądaniehol. episkopatu katechizm dla dorosłych autorstwa P. Schoonenbergai E. Schillebeeckxa, wydany pt. De Nieuwe Katechismus- Geloofsferkondiging voor volwassenen (An 1966).

1. Idea opracowania K.h. zrodziła się w Holandii przed SoboremWat. II; 1962 biskupi hol. zlecili to zadanie...

Królewska córka, księżniczka

W baśniowej tradycji wielu ludów symbol celu i najwyższego dobra, które heros może osiągnąć jedynie po pokonaniu różnych przeszkód i niebezpieczeństw.

Psychoanalitycznie również interpretowana jako ucieleśnienie nieświadomości indywidualnej w przeciwieństwie do „starego króla" jako reprezentanta...

Aleksja

aleksja; utrata zdolności czytania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej ostrości wzroku (wariant agnozji wzrokowej).

Filtr holenderski

Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej. Filtrowanie przez filtr holenderskimoże być połączone z filtrowaniem przezziemię okrzemkową, azbest i inne materiały,które w...

Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

Kościół holenderski

Holandia w okresie międzywojennym nie przeżywała wstrząsów politycznych w kraju, zaczęła jedynietracić swe kolonie. W czasie drugiej wojny światowej napadnięta przez wojska hitlerowskie i okupowana,musiała odbudować kraj ze zniszczenia, tracąc stopniowo swe źródła zamożności przez utratę...

HOLENDERSKA ARMIA

Utworzona została w 1806 z armii batawskiej. Kawaleria składała się z 1 p. huzarów gwardii, 1 p. kaw. gwardii (grenadierów konnych), 3 p. huzarów, 2 p. kaw., przekształconego potem w regiment kirasjerów. 1807 1 p. kaw. gwardii rozwiązano, a 1 p. huzarów gwardii przekształcono w regiment konnej gwardii...