Aleksja Knecht

Czytaj Dalej

Aleksja

aleksja; utrata zdolności czytania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej ostrości wzroku (wariant agnozji wzrokowej).

Aleksja

{alexid)) ślepota słowna, ślepota na słowo czytane. Stanowi odmianę —> agno-zji wzrokowej. Przy prawidłowej ostrości wzroku chory traci zdolność rozpoznawania liter lub odczytania słowa pomimo rozpoznania poszczególnych liter. A. związana jest z uszkodzeniem ośrodka w płacie ciemieniowym półkuli mózgu...