Aleksiejew Fiodor Jakowlewicz

Czytaj Dalej

TOŁBUCHIN FIODOR (1894-1949) - marszałek Związku Radzieckiego

Uczestnik l wojny światowej, w 1918 r. rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, choć do partii komuni­stycznej wstąpił dopiero w 1938 r. Po wybuchu wojny radziecko-nie-mieckiej był m.in. dowódcą 57 ar­mii, która odznaczyła się w obronie *Stalingradu. Od marca 1943 r. do­wódca Frontu Południowego, później...

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych.  Powieść ta powstała w latach 1865-66.

1.  autor miał długi (ciężka sytuacja finansowa)

2.  negacja tendencji (modernizm - nowe wartości w obliczu natury) Tłem wydarzeń jest obraz Petersburga, który wytwarza i wpływa na nastrój ludzi żyjących...

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO - WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczeństwo dzieli się na ludzi zwykłych i niezwykłych. Ci ostatni mają prawo zbrodni, zmian prawa gdyż mają predyspozycje. Ludzie normalni muszą podporządkować. Niezwykli mogą przekraczać prawo bo sami je ustanowii, mogą popełniać zbrodnię, poświęcać jednostkę dla ludzi. Naruszają stare...

Fiodor Dostojewski

Fiodor zetknął się więc z zabójstwem dosyć wcześnie i dotkliwie je odczuł – został o­sierocony. Fiodor Dostojewski zmarł 28 stycznia 1881 r.

ALEKSIEJEW PIOTR ALEKSIEJEWICZ

ur. 1727 w Moskwie, zm. 22 VII 1801 tamże, Protojeriej moskiewskiego soboru Archanioła, teolog ros., członek Petersburskiej Akademii Nauk. Kształcił się 1738-52 w słow.-gr.-łac. Akademii w Moskwie; 1757 otrzymał święcenia kapł., 1771 został protojeriejem.

Był fanatycznym przeciwnikiem stanu mniszego;...

BIELAJEW NIKOŁAJ JAKOWLEWICZ

ur. 1843 w gubernikałuskiej, zm. 4 X 1894 w Kazaniu, Teolog prawosławny.

Postudiach w Akademii w Kazaniu został 1870 docentem; 1878uzyskał tytuł dra teologii na podstawie rozprawy Rimsko-katoliczeskojeuczenije ob udowletworienii Bogu so storony czelowieka(Kazań 1878); 1879 został prof, przy katedrze...

CZAADAJEW PIOTR JAKOWLEWICZ

ur. 7 VI 1794 w Moskwie, zm. 26 IV 1856 tamże, Myśliciel i publicysta.

Po studiach uniw. w Moskwie służył w armii, gdzie związał się z dekabrystami; 1821, mimo zapowiadającej się kariery, podał się do dymisji; odbył kilkuletnią podróż po krajach Europy Zach., gdzie zajmując się idealizmem niem...

DANILEWSKI NIKOŁAJ JAKOWLEWICZ

ur. 10 XII 1822 w Oberce (gub. Orzeł), zm. 19 XI 1885 w Tyfusie (Tbilisi), Ros. myśliciel, publicysta, ideolog -» panslawizmu. Syn ros. generała, do szkół uczęszczał w Moskwie i Carskim Siole, studia przyr. ukończył 1847 w Petersburgu; więziony był krótko za uczestnictwo w kółku M.W. Pietraszewskiego...

DOSTOJEWSKI FIODOR MICHAJŁOWICZ

przekształcił się w samodzielne czasopismo, ukazujące się nieregularnie (1877-81), które całkowicie wypełniał własnymi artykułami; w ostatnim numerze (styczeń 1881) w szkicu Puszkin (Puszkin, w: Fiodor D. Chrapowickij, Fiodor Michajlowicz D. Przybylski, Fiodor D. JazukiewiczOsełkowska, Fiodor D.

FIEODOR, Fiodor IWANOW

zm. 1 IV 1 6 8 2 w Pustoziersku(u ujścia Peczory), diakon, teolog staroobrzędowców (—»r a s k o ł ) ; niekiedy utożsamiany z F. Jurodiwym (z Tobolska).

Pochodzi! z Kołyczewa (pow. dmitrowski); 1 6 5 9 zostałd i a k o n em przy soborze Błagowieszczeńskim na Kremlu; dor a s k o ł u przystąpił po...

GLINKA FIODOR NIKOŁAJEWICZ

Karelskije poemy Fiodora G. , Pietrozawodsk 1945; tenże, Poeiiczeskoje nasledije Fiodora G. Polska i Polacy w „Listach oficera rosyjskiego", Fiodora G.

GŁUCHARIEW MICHAIŁ JAKOWLEWICZ

Imię zak. Makary,ur. 8 XI 1792 w Wjaźmie, zm. 18 V 1847 w Bołchowiek. O r ł a , prawosł. misjonarz.

Po ukończeniu seminarium duch. w Smoleńsku studiował1814-17 w Akademii Duch. w Petersburgu, a nast. wykładałhistorię Kościoła w seminarium duch. w Jarosławiu; 1819wstąpił do zakonu i 1821 został...

GOŁUBINSKI FIODOR ALEKSANDROWICZ

Kudrjawcew, Protojerej Fiodor Aleksandrowicz G. Głagoliew, Protojerej Fiodor Aleksandrowicz G.

Fiodor Michajłowicz Dostojewski (1821— 1881)

Urodził się w Moskwie, gdzie jego ojciec pracował jako lekarz w szpitala dla ubogich; dzieciństwo spędził częściowo w Moskwie, częściowo na wsi w guberni tulskiej; tam ojciec pisarza nabył w późniejszych czasach majątek ziemski. Późniejsze życie i twórczość pisarza są jednak najsilniej...

BUXHÓWDEN Fiodor Fiodorowicz (1750 - 1811), gen. ros.

Służbę rozpoczął w wieku 14 lat. Brał udział w wojnie 1768-1774 z Turkami. 1783 został dow. keksholmskiego pp., cztery lata później był już adiutantem cara. 1796 gub. wojsk. Petersburga. 1805 dowodził armią i uczestniczył w bitwie pod Austerlitz. W wojnie 1806-1807 także na czele samodzielnej...

ROSTOPCZYN Fiodor Wasiliewicz (1763 - 1826), ros. działacz państwowy, gub. Moskwy

Ur. w rodzinie arystokratycznej, był faworytem cara Pawła I. 1798-1801 kierował kolegium spr. zagr., przegrał jednak w rywalizacji z nowym faworytem, Pahlenem, i 1801 został odesłany do Moskwy. Należał do stronnictwa staroros. i pozostawał w pewnej opozycji wobec rządów cara Aleksandra I.

Od V 1812...