Aleksiej Wołkow (dyplomata)

Czytaj Dalej

DONOVAN WILLIAM J. (1883-1959) - dyplomata

Prawnik z wykształcenia, żołnierz I wojny światowej, przeszedł do re­zerwy jako jeden z dwóch najwyżej odznaczanych amerykańskich żoł­nierzy (drugim był gen. Douglas *MacArthur). W lipcu 1940 r. na życzenie szefa brytyjskich służb ko­ordynacji bezpieczeństwa (BSC) Williama Stephensona przyjechał do...

WALLENBERG RAUL (1912-1947) - dyplomata

Szwedzki dyplomata, wysłany przez rząd swojego kraju na Węgry w 1944 r. w celu ratowania 230 tys. Żydów, jacy pozostali w Budape­szcie po deportacji 437 402 osób tej narodowości z innych miast. Przy­był do Budapesztu 9 lipca 1944 r., wyposażony w znaczne środki fi­nansowe przez American Jewish Jo­int...

Wołek zbożowy

Wygląd: długość 0,25-0,35 cm. Kasztanowo-brązowy lub czarny, bez białych plam na pokrywach pokrytych delikatnymi, równoległymi żeberkami. Na przedpleczu liczne, gęsto obok siebie ułożone punkty.

Środowisko: rozwój przebiega w ziarnach zbóż - pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, gryki, prosa, rzadziej w...

POGNAŁA WOŁKI NA BUKOWINĘ

Pieśń ludowa, bardzo popularna w różnych odmianach, o dziewczynie, która zgubiła wołki.

Pognała wołki na bukowinę,

Wzięła skrzypeczki, wzięła jedyne,

Tam grała, śpiewała,

Kędy swoje siwe wołki pasała. 1-4.

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

COBENZL Ludwig (21 XI 1753 - 22 II 1809), dyplomata austr.

Ur. w Brukseli, pochodził ze starej rodziny arystokratycznej. Protegowany kanclerza Kaunitza, który uważał go niemal za syna. Od 1774 w służbie dyplomatycznej, amb. w Kopenhadze, od 1777 w Berlinie, od 1779 w Petersburgu. To on reprezentował Austrię w sprawie III rozbioru Polski.

Odwołany w 1797 do...

CZERNYSZEW Aleksandr Iwanowicz (30 XII 1785 - 8 VI 1857), dyplomata i gen. ros.

Od 1802 służył w kaw. gwardii, uczestniczył w wojnach z Francuzami 1805 i 1807. Cieszył się zaufaniem cara Aleksandra I, który posłał go jako dyplomatę do Paryża.

W rzeczywistości Cz. zorganizował tam ros. siatkę wywiadowczą. W kampanii 1812 początkowo przy carze, od IX dowodził samodzielnym...

FLAHAUT DE LA BILLARDERIE Charles-Auguste-Joseph de (21 IV 1785 - 1 IX 1870), gen. i dyplomata franc.

Ur. w Paryżu, nieślubny syn Talleyranda. 1799inżynier-hydrograf, 1800 ochotnik w oddziale huzarów, bił się pod Marengo, 1801 ppor., uczestnik kampanii 1805 i 1806-1807, przebywał przez kilka tygodni wraz ze sztabem Murata w Warszawie. 1807-1809 w Portugalii i Hiszpanii, adiutant Berthiera, 1809 płk, 1812...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

LAURISTON Jacques-Alexandre-Bemard Law, markiz de (1 II 1768 - 11 VI 1828), gen. i dyplomata franc.

Ur. w Pondichery w Indiach Franc., syn gen. 1784 uczeń paryskiej szkoły wojsk., 1785 ppor., 1793-1794 walczył w Armii Północy. 1800 adiutant pierwszego konsula, bił się pod Marengo, 1801 wysłany z misją do Kopenhagi, potem do Londynu z ratyfikowanymi warunkami pokoju, przyjęty entuzjastycznie przez...

POZZO DI BORGO Charles-Andre (Karl Osipowicz) (8 III 1764 - 15 II 1842), Korsykanin, gen. i dyplomata ros.

Zaciekły przeciwnik Napoleona. Wstąpił do służby ros. w 1805 jako radca stanu w min. spr. zagr. Posłany do Wiednia i Neapolu, 1807 otrzymał stopień płk. i przydzielony został do świty cara Aleksandra I. Ponownie z misją dyplomatyczną w Wiedniu, podpisywał w 1812 w imieniu cara pokój z Turcją...

SALICETI Antoine-Christophe (26 VIII 1757 - 23 XII 1809), polityk i dyplomata franc.

Ur. w Bastii na Korsyce, 1789 wybrany na deputowanego stanu trzeciego do Stanów Generalnych. Zwolennik ścisłych związków z Francją, przeforsował w Zgromadzeniu Narodowym dekret uznający Korsykę za integralną część terytorium franc. Najego wniosek wezwano Pasquale Paolego do powrotu do kraju...

SERRA Charles-Franęois (29 VIII 1760 - XI 1813), dyplomata franc.

Ur. w Genui, z pochodzenia Włoch, karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1780, jako radca poselstwa swego miasta na dworze wiedeńskim. 1801-1803 specjalny wysłannik Republiki Liguryjskiej w Madrycie. 31 X 1807 do 30 X 1810    rezydent franc. w Warszawie. Następnie min. pełnomocny w królestwie Wirtembergii, a...

Wołek zbożowy

Calandra granaria (L.), rodzina Curculionidae — ryjkowcowate. Długość ciała 2,3—3,5 mm. Ważny szkodnik magazynów zbożowych, gdzie zeruje na ziarnach zbóż. Występuje prawie na całym świecie.