Aleksiej Ułanow

Czytaj Dalej

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

ULANA. Powieść poleska

ULANA. Powieść poleska, jeden z pierwszych utworów lud. J.I. Kraszewskiego, powst. od 1841 (pierwotny tyt. Poleszanka), wyd. w Wilnie 1843. Osią fabularną są dzieje miłości pana poleskiej wsi Jezioro, Tadeusza, i pięknej chłopki Ulany, zakończone podwójnym samobójstwem: porzuconej przez kochanka...

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO

Popularna piosenka wojskowa z 1914, nieznanego kompozytora; słowa Feliksa Gwiżdżą.

Przybyli ułani pod okienko,

Pukają, wołają: Puść, panienko.

- O Boże! A cóż to za wojacy?

- Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. 1-4.

UŁANI

Lekka jazda uzbrojona w lance i szable, później także w karabinki, utworzona w Polsce w XVIII w., wywodząca się z chorągwi tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego; w XIX w. powstała na wzór polski w wojsku austriackim, ros., fr., pruskim i belgijskim. Nosili charakterystyczne rogate czaka i kurtki z...

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

HONCZAR Ulana (postać literacka)

Dwie łzy zamarzły na powiekach

Klasyczna historia wiejskiej dziewczyny, uwiedzionej, a następnie porzuconejprzez panicza, opowiedziana przez Józefa Kraszewskiego w powieści Ulana.Romans prowadzi do ciągu nieszczęść. Zdradzony mąż Ulany podpala dwór, anastępnie umiera w areszcie (krążą domysły, iż...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

LANSJERZY, rodzaj lekkiej kaw. sformowanej na wzór poi. ułanów

W armii franc. pojawili się w VI 1811, kiedy to Napoleon postanowił utworzyć całą formację złożoną z dziewięciu pułków liniowych. Wcześniej, od 1799, istniał poi. p. jazdy legionowej uzbrojony w lance, który w 1800 wszedł w skład Legii Naddunajskiej w służbie franc., późniejszy Pułk Lansjerów...