Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow

Czytaj Dalej

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

BORTNIANSKI DMITRIJ STIEPANOWICZ

ur. 1751 w Głuchowie(k. Czernihowa), zm. 10 X 1825 w Petersburgu, Ros.kompozytor.

Studia muz. odbył w Petersburgu i w Wenecji pod kierunkiemB. Galuppiego; 1779 objął stanowisko nadwornego muzykawielkiego księcia Pawła. Bogata twórczość kompozytorska B.obejmuje utwory instrumentalne (sonata, kwartet...

CHOMIAKOW ALEKSIKJ STIEPANOWICZ

Wiediernikow, Idieja Cerkwi w soczinienijach Aleksieja Stiepanowicza Ch.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

FILIP, właśc. Fieodor Stiepanowicz Kołyczew

Świętyros. Kościoła prawosł., ur. 1507, zm. 2 I 1570 w Twerze,metropolita Moskwy i całej Rusi.

Pochodził z rodziny bojarskiej; w dojrzałym wieku wstąpiłdo monasteru Sołowieckiego, gdzie j a k o igumen opracowywałbiografie świętych monasteru oraz przepisywał księgiliturg.; 1551 brał udział w...

GUMILOW NIKOŁAJ STIEPANOWICZ

ur. 3 IV 1886 wKronsztadzie, zm. 24 VIII 1 9 2 1 w Petersburgu, ros. poeta.Studiował ( 1 9 0 6 - 0 8 ) historię sztuki i literaturę na Sorbonie.

Po powrocie do Petersburga wraz z kilkoma poetami utworzył Akademię Poetycką (Akademija sticha) o oficjalnej nazwieTow. Miłośników Słowa Artyst. (Obszcziestwo...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...