Aleksiej Popow

Aleksiej Popow

Czytaj Dalej

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Nie wolno po wykonaniu pracy natychmiast popadać w samozadowolenie (do sukcesów należy się przyzwyczaić), gdyż może to "blokować" w przypadku niepowodzenia.

POP (1)

Jan Pop zob. Popadia żona popa.

POP (2)

Pop Art ang. , 'sztuka pop', termin o znaczeniu dość chwiejnym, gdyż istotą pop culture jest jej efemeryczność. Pop culture (Wym.

Muzyka pop

Nikt jednak nie przypuszczał, że w ciągu kilku miesięcy John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zostaną największymi gwiazdami muzyki pop. Ostatni fenomen muzyki pop, grupę The Spice Girls, powołali do życia menadżerowie i specjaliści od marketingu.

Muzyka pop w Ameryce w latach 60.

W czasach rozkwitu muzyki pop i rock pojawiały się wciąż nowe style. Na początku dekady artyści pisali głównie proste utwory - oparte na dwunastotonowej skali bluesy oraz trzydziestodwutonowe piosenki pop, nie trwające dłużej niż trzy minuty.

Muzyka pop w latach 70.

Pierwsze albumy punk rockowe zostały wydane w roku 1976 i były ostrą reakcją na zjawisko masowej produkcji płyt z lekką muzyką pop i rejestrowanymi na żywo koncertami.

Muzyka pop w latach 80

Jeden z najważniejszych zespołów związanych z elektroniczną muzyką pop - Human League pochodzi z północnych rejonów Anglii, z Sheffield.

Muzyka pop w latach 90.

przyniosły prawdziwy renesans muzyki spod znaku pop.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

Pop - art

Pop-artyści używają tych przedmiotów jako wzorcówestet. pop(ular) art 'sztuka popularna')

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Ten ostatniwykorzystuje manię Kiriłłowa - skłania go, by dla dobra organizacji wziął na siebieodpowiedzialność za zabójstwo Szalowa, a następnie popełnił samobójstwo.

High culture and pop culture

Popular culture are things that are popular, well-liked or common. Popular culture changes constantly and occurs uniquely in place and time. Certain currents of pop culture may originate from a subculture.

POP (Point of Presence)

Dla operatorów i dostawców Internetu węzły POP są bazą platformy IP do konfigurowania coraz częściej poszukiwanych usług wirtualnych VPN.

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...