Aleksiej Markow

Aleksiej Markow

Czytaj Dalej

Król Marek

Król Marek jest wzorem dobrego, szlachetnego władcy, dbającego o rodzinę i poddanych, troszczącego się o żonę i zdolnego do wybaczania win. Nie jest człowiekiem zarozumiałym, we wszystkich ważnych sprawach zwołuje radę. Jest waleczny, odważny, dobrze kieruje swoim państwem. Chociaż jego męska duma...

Marek Hłasko (1934-1969)

Prozaik. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Pracował jako kierowca. Po debiucie w 1954 r. zrobił błyskawiczną karierę literacką. W latach 1955-1957 redagował dział prozy w głośnym tygodniku "Po prostu". Współpracował z filmem i był bohaterem licznych skandali.

W 1958 r. wyjechał na stypendium do...

POZYCJONOWANIE MAREK FIRM I PRODUKTÓW

Jest bardzo istotne zróżnicowanie pomiędzy image marki - czyli tym jak marka jest postrzegana - i postawą marki - czyli w jakim kontekście jesteśmy my w stosunku do marki. Analizy określają także relacje marki z firmą (kiedy marka dotyczy produktów) i relacje marki firmy z produktami lub markami produktów.

Nadanie marki

Firma opatrująca produkty swoją marką odnosi korzyści obniżając koszty wytworzenia, natomiast wytwórca dzięki rozpoznawalności marki zyskuje odbiorców na swoje wyroby, nie musi też przeznaczać znacznych środków finansowych na kreowanie własnej marki.

NIENARUSZALNE PRAWA TWORZENIA MARKI

Prawo firmy Marka to marka, a firma to firma. Prawo rozdrabniania marki To, co zbuduje się silną marką można zniszczyć przez jej rozdrabnianie.

WYBÓR STRATEGII MARKI

Podczas tworzenia strategii rozwoju marki należy rozważyć poniższe elementy związane z budowaniem znajomości marki pośród konsumentów1:   brak rozpoznania marki, rozpoznanie marki (konsument odróżnia tę markę od innych)     preferowanie marki, lojalność wobec marki (konsument domaga się produktów danej marki i jest gotów ich poszukiwać,

DECYZJA DOTYCZĄCA ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA MARKI

Na przykład firma Mars w celu łatwiejszego zdobycia nowych rynków zastąpiła swoje marki Treets i Bonitas na znaną na całym świecie M&M, zaś swą trzecią pod względem wielkości markę Marathon zastąpiła na rynkach Europy i Stanów Zjednoczonych marką Snickers.

Marek Edelman bohater reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Hanna Krall-jest współczesną polską reportażystką. Krytyka ocenia jej twórczość bardzo wysoko jest laureatką wielu nagród zarówno polskich jak i zagranicznych. Jest z pochodzenia Żydówką. Jej reportaż „Zdążyć..” opisuje wydarzenia rozgrywające się na dwóch płaszczyznach czasowych. Bohaterem utworu...

Marek Aureliusz Probus - biografia

Marek Aureliusz Probus pochodził, jak przed nim Aurelian i Klaudiusz II, z prowincji naddunajskich, należał tak, więc do tzw. Iliryjczyków. Był popularny wśród żołnierzy, służył, bowiem w wojsku zawodowo od młodości i kolejno zdobywał coraz wyższe stopnie. Walczył za Waleriana, Galeina oraz ich...

Poczet cesarzy rzymskich - Marek Aureliusz (Annius Cartilus Severus)

ur. 26 kwietnia 121 r.

zm. 17 marca 180 r.

- panował od 7 marca 161 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Verus Augustus

- został zaliczony w poczet bogów

Jego rodzina wywodziła się z Hiszpanii, jego ojciec umarł wcześnie, chłopiec wychowywał się u dziadka konsula i prefekta stolicy. Jego...

Decyzje dotyczące marki

Firmy markowe mogą zamienić swoje tajwańskie źródła towarów na jeszcze tańsze malezyjskie lub indonezyjskie. Goldstar czy Samsung, i nawet gdy produkcja przenoszona jest do innych krajów, marki te dalej cieszą sie lojalnością klientów na całym świecie.

Pojęcie i pomiar wartości marki (brand equity)

O silnych markach mówi się, że posiadają wartość (kapitał) marki. a zwykłymi markami przez przyrost wielkości sprzedaży, wywołanej daną marką.

Wybór strategii nadania marki

Okazuje się jednak, że nadanie marki przynosi sprzedawcy różnorakie korzyści. Lojalność wobec marki daje sprzedawc y pewną ochronę przed konkurencją i większą kontrolę w procesie planowania marketingowego.

Decyzje odnośnie sponsorowania marki

marką prywatną lub oddzielne/ market zastrzeżone/ (zobacz Strategie marketingowe r-1). Rosnąca liczba sklepów i supermarketów tworzy swoje własne marki.

Płatne licencjonowanie marki

wykazały, że 66% klientów przestawia się na marki tańsze, zw łaszcza marki pośredników. Jakość towarów noszących marki detalistów oraz zaufanie konsumentów do sieci dystry butorów znacznie w zrosła, co stanowi w ielkie wyzwanie dla producentów promujących własne marki.

Decyzje odnośnie strategii marki

Może rozwinąć istniejącą już linię produktów (dodać nowe rozmiary, smaki i inne cechy do już istniejących), rozszerzyć stosowanie marki na nowe kategorie produktów, może wprowadzić nowe marki do istniejącej już kategorii produktów oraz stworzyć nowe marki dla nowych poduk-tów.

Jak daleko powinna sięgać globalizacja marki?

a swoją trzecią co do wielkości markę Marathon, zastąpił marką Snickers, używaną w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Pojedyncza nazwa może nie być tak przekonująca, jak marki wybrane z myślą o rynku lokalnym.

ROZCIĄGNIĘCIE MARKI

Klientom firmy Hyatt trudniej jest zgadnąć, na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi typami hoteli Hyatt, podczas gdy Marriott posługuje się sw ymi markami w sposób bardziej przejrzysty, tworząc odmienne marki i image dla każdej z nich.

Decyzja o repozycjonowaniu marki

Pierwszy, to koszt repozycjonowania marki do danego obszaru. Hamm potrzebowałby większych środków , aby repozycjonować markę do segmentu =8 niż do segmentu Może więc wyjść lepiej tworząc nową markę dla segmentu niż repozycjonując istniejące.

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...