Aleksiej Kozłow

Czytaj Dalej

KOZIOŁ URSZULA

KOZIOŁ URSZULA, ur. 20 VI 1931 w Rakówce pod Biłgorajem, poetka, powieściopisarka. Ukończyła (1953) studia polonist. na UWr., związana z tym miastem działalnością zawodową i społeczną. Od 1968 stale współpracuje z mies. —> „Odra" (od 1972 czł. kolegium red.), 1972-78 prezes Wrocł. oddziału ZLP...

KOZIOŁ

Samiec kozy (zob. Koza); siedzenie dla woźnicy w pojeździe konnym; muz. (ślubny; wielkopolski) typ dud (zob. Dudy); stojak, podpórka; umocnienie kalenicy dachu słomianego; samiec sarny; przyrząd gimnast. do skoków; odbicie się piłki od ziemi; l.mn. (w kozły) sposób ustawiania karabinów, wspartych o siebie...

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

Więzar (kozioł krokwi, pokrok, stolec)

Element —>więźby krokwiowej, składający się z zespołu dwóchsymetrycznych krokwi opartych na belce więzarowejwraz z wewn. wzmocnieniami; w. ustawiony w płaszczyźniepionowej tworzy formę trójkąta równoramiennego,pracuje statycznie jak —> kratownica.

W dachach kalenicowych ustawione równolegle w...

Kozioł

Często jest rozumiany jako pozytywne lub negatywne wcielenie męskich sił seksualnych. W Indiach zwierzę solarne, poświęcone bogu ognia.

W staroż. Grecji poświęcone Dionizosowi jako zwierzę ofiarne oraz zwierzę dosiadane przez Afrodytę, Dionizosa i Pana. W Biblii zwierzę ofiarne, które bierze na siebie...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

Zaburzone zachowania u dziecka:lęk, strach. fiksacja, racjonalizacja, "Kozioł ofiarny, Ekspiacja"

Zaburzone zachowania u dziecka: *agresja z wszelkimi rodzajami: zaburzone zachowania u dziecka i agresja jako mechanizm obronny - odreagowanie, wyładowanie. *lęk i strach. STRACH - stale się przejawia, jest zaburzeniem w funkcjonowaniu dziecka. Strach powoduje zamknięcie się dziecka, problemy z koncentracją. LĘK - jest permanentnym i ciągłym uczuciem strachu. Nie można wskazać jego źródła, jest podświadomie ulokowane. Jeśli strach jest zbyt częsty, to prowadzi do ...

Kozioł

Kozioł— 1) dorosły samiec dziko żyjącychgatunków zwierząt z rodzaju C apra. podrodzinypustorożców. Kozły ras kulturalnych osiągajądojrzałość płciową około 7—8 m iesiąca życia.2) pomocnicza część rusztow ania m urarskiego(zwana też k o b y ł k ą ) . N orm alna wysokośćkozła niskiego — 1,20...

Kozioł

1. rusztowanie do suszenia siana, składającesię z dwóch zestawionych górą ram trójkątnych z przybitymi do nich poprzeczkami.

2. samiec rozpłodowy kozy domowej.

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...