Aleksiej Konstantinowicz Tołstoj

Aleksiej Konstantinowicz Tołstoj

Czytaj Dalej

GÓRSKI Iwan Konstantinowicz

GÓRSKI Iwan Konstantinowicz, ur. 30 V 1921 w Ułła (Białoruś), ros. slawista, badacz literatury polskiej. Ukończył slawistykę na uniw. w Moskwie (1954), habilitował się 1967, pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół literatury pol. XIX w...

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

Lew Tołstoj

Tołstoj - rosyjski myśliciel, moralista i przede wszystkim pisarz - cieszył się za życia rzadko spotykanym uznaniem i szacunkiem współczesnych. Dożył czasów| gdy filozofię przez niego głoszoną otoczono kultem. Powieści Tołstoja zapewniły literaturze rosyjskiej wysoką pozycję w pisarstwie...

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

OSTERMAN-TOŁSTOJ Aleksandr Iwanowicz (1770 - 1857), gen. ros.

Syn gen., uczestniczył w wojnie z Turcją 1787-1791. W kampaniach 1805— -1807 przeciwko Francji dowodził dyw. piech. W kampanii 1812 stał na czele 4 korpusu piech. Odznaczył się pod Ostrownem, pod Moźajskiem zmienił korpus Rajewskiego i walczył w centrum ros. ugrupowania.

1813 wyróżnił się pod...