Aleksiej Chruszczow

Czytaj Dalej

XX zjazd KPZR i główne tezy tajnego referatu Chruszczowa

Chruszczow skrytykował kult jednostki, promowanie siebie na „półboga”, chęć autorytetu we wszystkich kwestiach.

Przejawy odprężenia międzynarodowego w dobie Chruszczowa

1955 Chruszczow jedzie do Belgradu by doprowadzic do normalizacji stosunkow z Jugoslawia,przeprasza Tito -Chruszczow w przeciwieństwie do Stalina wyjeżdżał z kraju -ponowne nawiązanie stosunkow dypl.

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Oznaki rozpadu imperium. Upadek Berii. Nikita Chruszczow

Chruszczow podjął w 1954-5 roku szereg poważnych posunięć w polityce zagranicznej (nawiązanie stosunków dyplomatycznych z RFN po moskiewskiej wizycie Adenauera i uwolnieniu reszty - choć nikt nie był w stanie stwierdzić czy wszystkich -jeńców niemieckich), konferencje w Genewie i Berlinie, ofic­jalna wizyta w W.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Upadek Chruszczowa

Chruszczow przybył na jego obrady, gdy sprawa była już przesądzo­na. Typowy przedstawiciel stalinow­skiego aparatu, słabo wykształcony i nieufny Chruszczow zdołał zrozumieć potrzebę zerwania z najostrzejszymi przejawami stalinizmu.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...