Aleksiej Aleksiejewicz Abrikosow

Czytaj Dalej

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew

Aleksiej Kapitonowicz Gastiew (1882-1941) był przedstawicielem nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania.

ALEKSIEJEW PIOTR ALEKSIEJEWICZ

ur. 1727 w Moskwie, zm. 22 VII 1801 tamże, Protojeriej moskiewskiego soboru Archanioła, teolog ros., członek Petersburskiej Akademii Nauk. Kształcił się 1738-52 w słow.-gr.-łac. Akademii w Moskwie; 1757 otrzymał święcenia kapł., 1771 został protojeriejem.

Był fanatycznym przeciwnikiem stanu mniszego;...

BOŁCHOWITINOW JEWFIMJJ ALEKSIEJEWICZ

Imię zak.Eugeniusz, prawosł. metropolita, ur. 29 XII 1767 w guberniworoneskiej, zm. 7 III 1837 w Kijowie, ros. teolog i historyk.

Do seminarium duch. wstąpił 1777 w Woroneżu; od 1785studiował w Akademii Moskiewskiej, po czym pełnił funkcjęprefekta i wykładowcy w seminarium duch. w Woroneżu. Pośmierci...

BORISOW IWAN ALEKSIEJEWICZ

Imię zak. Innocenty, ur.27 XII 1800 w Jelcu (dawna gubernia woroneska), zm. 7 VI1857w Odessie, ros. teolog prawosł. i kaznodzieja.

Po ukończeniu 1823 Kijowskiej Akademii Duch. został inspektoremi prof, historii Kościoła i języka gr. seminarium duch.w Petersburgu, a nast. rektorem Aleksandronewskiej...

BUNIN IWAN ALEKSIEJEWICZ

Afanasjew, Iwan Aleksiejewicz B„ Mwa 1966; O. Michajiow, Iwan Aleksiejewicz B.

DMITRIJEWSKl ALEKSIEJ AFANASJEWICZ

ur. 11 III 1856 w okolicy Astrachania, zm. 10 VIII 1929 w Leningradzie, Historyk liturgii i wydawca źródeł, twórca ros. szkoły liturgicznej.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Astrachaniu, specjalizował się 1878-82 w Akademii Duch. w Kazaniu pod kierunkiem N.F. Krasnosielcewa; wykładał homiletykę i...

KIRIŁŁOW Aleksiej Nitycz (postać literacka)

Niebezpieczne fascynacje

Dwudziestosiedmioletni inżynier, jeden z bohaterów powieści FiodoraDostojewskiego Biesy. Niłycz fascynuje się samobójstwami, prowadzi na ich tematbadania naukowe, cierpi też na manię samobójczą. Jest jednym z członkóworganizacji anarchistycznej założonej przez Piotra...

ARAKCZEJEW Aleksiej Andriejewicz (23 IX 1769 - 21 IV 1834)

Gen. i polityk ros. Syn niezamożnego szlachcica z gub. twerskiej, ukończył szkołę art. 1792 przedstawiony następcy tronu, Pawłowi, został jego ulubieńcem, dow. art. w Gat-czynie, a 1796 kmdt wojsk. Petersburga. Odgrywał istotną rolę za panowania Pawła I i jego syna Aleksandra I. Przeprowadził...

JERMOŁOW Aleksiej Pietrowicz (24 V 1777 - 11 IV 1861), gen. ros.

Ofic. art., brał udział w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, 1796 uczestniczył w wyprawie do Persji, 1808 gen.-mjr.

W początkach wojny 1812 szef sztabu 1 Armii Zachodniej, odznaczył się pod Możajskiem osobiście prowadząc kontratak na redutę Rajewskiego, pod Małojarosławcem dowodził prawym...

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...

TUCZKOW Nikołaj Aleksiejewicz (16 IV 1765 - 30 X 1812), gen. ros., brat Aleksandra, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. 1799 dowodził sewskim p. muszkie-terskim i spod Zurychu przedarł się z bagnetem w ręku do Szafuzy.

W kampanii 1806-1807 przeciwko Francji powierzono mu dyw., a potem korpus. Pod Pruską Iławą sprawował...

TUCZKOW Paweł Aleksiejewicz (8 X 1775 - 24 I 1858), gen. ros., brat Aleksandra, Nikołaja i Siergieja

W kampanii 1806-1807 dowodził bryg., brał udział w wojnie ze Szwecją 1808-1809. W kampanii 1812 komenderował ariergardą 2 korpusu piech., bił się pod Smoleńskiem i Walutyną Górą, gdzie skutecznie osłaniał odwrót 1 Armii za Dniepr. Ciężko ranny, dostał się do niewoli, z której wrócił dopiero w...

TUCZKOW Siergiej Aleksiejewicz (1 X 1767 - 3 II 1839), gen. ros., brat Aleksandra, Nikołaja i Pawła

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. Brał udział w wojnie z Turcją 1808-1812, założył k. Izmaiła osadę nazwaną Tuczkow. W kampanii 1812 dyżurny gen. Armii Dunajskiej. Pod koniec tego roku oskarżony o przywłaszczenie zdobyczy wojennej...