Aleksiej Abrikosow (fizyk)

Aleksiej Abrikosow (fizyk)

Czytaj Dalej

Biografie fizyków - Ampere Andre Marie

(1775-1836), Wybitny fizyk francuski pierwszej połowy XIX w., badacz zjawisk elektromagnetycznych, odkrył (1820) wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny. Opisał prawo rządzące tym oddziaływaniem (Ampčre'a prawo).

>

Biografie fizyków - Biot Jean Baptiste

(1774-1862), Fizyk i astronom francuski, pionier badań atmosfery. Zajmował się właściwościami powietrza na różnych wysokościach (1804, eksperyment balonowy wraz z J.L. Gay-Lussakiem), zagadnieniami polaryzacji światła, mechaniką ciał niebieskich i zjawiskami elektromagnetycznymi.Odkrywca wzoru...

Biografie fizyków - Coulomb Charles Augustin de

(1736-1806), Fizyk francuski, oficer wojsk inżynieryjnych, członek Akademii Nauk. Badacz zjawisk magnetycznych i elektrycznych oraz teorii maszyn prostych. W 1785 sformułował prawo elektrostatyki, nazywane dziś jego imieniem. Wprowadził pojęcie momentu magnetycznego, odkrył zjawisko ekranowania pola...

Biografie fizyków - Einstein Albert

(1879-1955), Jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki. Urodzony w Niemczech (Ulm) w rodzinie żydowskiej, studiował w Zurychu a pracę zawodową rozpoczął w Bernie jako urzędnik bankowy.

Po opublikowaniu pierwszych doniosłych prac (o ruchach Browna i korpuskularnej teorii światła) został w 1909...

Biografie fizyków - Faraday Michael

(1791-1867), Fizyk i chemik angielski, profesor Instytutu Królewskiego i uniwersytetu w Oksfordzie, członek Royal Society, w młodości asystent H.B. Davy'ego. Przeprowadził pionierskie prace nad stalami stopowymi i szkłem optycznym.

Twórca prostej metody skraplania gazów (skroplił chlor, siarkowodór...

Biografie fizyków - Gauss Carl Friedrich

(1777-1855), Matematyk niemiecki, jeden z najwybitniejszych matematyków w dziejach świata, zajmował się ponadto fizyką teoretyczną, geodezją i astronomią sferyczną, od 1807 do śmierci był profesorem matematyki w Getyndze i dyrektorem tamtejszego obserwatorium astronomicznego.

Pierwsze prace dotyczyły...

Biografie fizyków - Gay-Lussac Louis Joseph

(1778-1850), Chemik i fizyk francuski, profesor Jardin des Plantes i École Polytechnique. Odkrył prawa gazowe (Gay-Lussaca prawa gazów). Kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek powietrza do analizy. Skonstruował aparat do pomiaru prężności par.

Opracował...

Biografie fizyków - Hertz Heinrich Rudolf

(1857-1894), Wybitny fizyk niemiecki, profesor politechniki w Karlsruhe i uniwersytetu w Bonn, odkrywca fal elektromagnetycznych i efektu fotoelektrycznego zewnętrznego, pionier radiokomunikacji. Interesował się również mechaniką teoretyczną (m.in. sformułował zasadę najmniejszej krzywizny, równoważną...

Biografie fizyków - Henry Joseph

(1797-1878) Fizyk amerykański. Od 1832 roku profesor kolegium w Priceton. W 1828 roku zbudował silny elektromagnes a w 1829 silnik elektromagnetyczny. W 1831 roku odkrył (niezależnie od Faraday'a) zjawisko indukcji elektromagnetycznej (wzajemnej), w 1832 samoindukcję, od jego nazwiska została nazwana...

Biografie fizyków - Joule James Prescott

(1818-1889), Fizyk brytyjski, członek Royal Society, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych, (Joule'a-Lenza prawo, Joule?a-Thomsona zjawisko), sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne, wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, tj. współczynnik...

Biografie fizyków - Kirchoff Gustaw Robert

(1824-1887), Wybitny niemiecki fizyk, członek Berlińskiej, Petersburskiej i Paryskiej Akademii Nauk, profesor fizyki we Wrocławiu (1850-1854), Heidelbergu (1854-1875) i Berlinie (po 1875), badacz zjawisk elektrycznych ( Kirchhoffa prawa) oraz ich związków ze zjawiskami mechanicznymi (elektrostrykcja...

Biografie fizyków - Lenz Henrisch Friedrich Emil

(1804-1865) Fizyk rosyjski niemieckiego pochodzenia. Od 1836 roku profesor uniwersytetu w Petersburgu. Prace głównie z zakresu elektryczności; m.in. w 1833 roku sformułował tzw. regułę Lenza, a w 1842 roku sformułował prawo określające ilość ciepła wydzielanego przez przewodnik podczas przepływu...

Biografie fizyków - Lorentz Hendrik Antoon

(1853-1928) Fizyk holenderski. Od 1878 profesor na uniwersytetu w Lejdzie. Autor fundamentalnych prac z fizyki teoretycznej, w których dążył do połączenia w jedną całość zjawisk elektromagnetycznych i optycznych. W 1895 roku sformułował teorie elektronowa (wyjaśniającą m.in. zjawisko dyspersji i...

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

Biografie fizyków - Oersted Hans Christian

(1777-1851), Fizyk i lekarz duński, profesor uniwersytetu w Kopenhadze od 1806. Prowadził pionierskie prace nad zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi, stwierdził (1813) tożsamość sił elektrycznych i chemicznych, odkrył (1820) powstawanie pola magnetycznego przy przepływie prądu elektrycznego. Wynalazł...

Biografie fizyków - Skłodowska-Curie Maria

(1867-1934), Fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, autorka pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej. Od 1904 kierownik laboratorium, od 1906 kierownik katedry promieniotwórczości na Sorbonie. Zorganizowała Instytut Radowy w Paryżu. Kontunuowała badania A. H. Becquerela nad...

Biografie fizyków - Tesla Nikola

(1856-1943) Inżynier elektryk pochodził z Chorwacji, od 1884 roku mieszkał w USA. W 1891 roku wynalazł transformator elektryczny wielkiej częstotliwości (tzw. transformator Tesli). Konstruktor maszyn i układów elektrycznych. W 1898 roku zbudował radiostację o mocy 200kW.

Biografie fizyków - Weber Wilhelm Eduard

(1804-1891) Fizyk niemiecki. Od 1828 roku profesor na uniwersytecie w Halle, następnie w Getyndze, Lipsku. W 1833 wraz z C.F. Gaussem zbudował pierwszy w Niemczech telegraf elektromagnetyczny, a w 1851 roku opracował bezwzględny układ jednostek miar. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki strumienia...

Biografie fizyków - Volta Alessandro

(1745-1827) Fizyk włoski. Profesor fizyki w Como i Padwie. W 1775 roku wynalazł elektrofor. W 1776 odkrył gaz błotny. W 1782 roku zbudował kondensator płytkowy oraz w 1800 roku zbudował ogniwo galwaniczne, złożone ze srebrnych i cynkowych elektrod oraz wody morskiej jako elektrolitu.

Fizycy na tropie wehikułu czasu

Naukowcy ukrywają swoje prawdziwe zainteresowania, używając terminów, takich jak "zamknięte krzywe czasowe", które oznaczają po prostu podróże w czasie.

Tak twierdzi słynny współczesny fizyk Stephen Hawking, piastujący katedrę na Uniwersytecie Cambridge, którą wcześniej zajmowali m.in. Isaac Newton i...